خرید شال قلعه نويي: آقاي مايلي کهن ما تاکتيک نداشتيم؟!

اظهارنظر سرمربي تيم فوتبال سايپا مبني بر اينکه استقلال تهران در ديدار مقابل تيم وي بدون تاکتيک بوده ناراحتي شديد اميرقلعه نويي را به دنبال داشت.

به گزارش برنا، شنيدن اين جمله از زبان محمد مايلي کهن که “استقلال در ديدار با سايپا تاکتيک نداشت” به شدت اميرقلعه نويي را ناراحت کرده تا جايي که وي قصد داشت در برنامه امروز ورزش و مردم به روي آنتن بيايد و پاسخ سرمربي تيم سايپا را بدهد، اما کمبود وقت مانع از برقراري ارتباط تلفني قلعه نويي با برنامه قديمي بهرام شفيع شد.

با اين حال سکوت سرمربي استقلال تهران در خصوص اظهار نظر مايلي کهن دوام چنداني نداشت زيرا وي امروز در جمعي فوتبالي تنها به گفتن دو جمله بسنده کرد و گفت:”آقاي مايلي کهن ما تاکتيک نداشتيم؟! اگر تاکتيک نداشتيم پس چطور حدود 85 دقيقه روي دروازه تيم شما بوديم؟!