خرید شال بهادراني موقتا از سپاهان كنار گذاشته شد

مسئولان باشگاه سپاهان از كنار گذاشتن موقت بهادراني به دليل بي‌احترامي به مسئولان ابومسلم و هيات فوتبال مشهد خبر دادند.

به گزارش فارس، مسئولان باشگاه سپاهان اصفهان در پايان بازي مقابل ابومسلم اعلام كردند كه تا برگزاري كميته انضباطي باشگاه سپاهان موقتا بهادراني به دليل بي‌احترامي از سپاهان كنار گذاشته شده است.

بهادراني در پايان بازي سپاهان و ابومسلم به مسئولان هيات فوتبال مشهد و كادرفني ابومسلم بي احترامي كرد.