خرید شال رئيس‌ستاد انتخابات كشور: احمدی‌نژاد و دوره 4 ساله دیگر

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: عهد می بندم که انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری 100 درصد سالم برگزار شود.

کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: من امانتدار رای مردم هستم و با رای مردم حتما بهترین شخص انتخاب خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتخابات این دوره ریاست جمهوری همچون انتخابات مجلس هشتم به صورت رایانه ای برگزار خواهد شد، اظهار داشت: برآیند فعالیت ما در انتخابات باید موجب افزایش امید به آینده در مردم شود.

دانشجو در ادامه قانون گرایی، حاکمیت اخلاق و رقابت سالم بین کاندیداها را از شاخصه های برگزاری یک انتخابات باید موجب افزایش امید به آینده در مردم شود.

دانشجو در ادامه قانون گرایی، حاکمیت اخلاق و رقابت سالم بین کاندیداها را از شاخصه های برگزاری یک انتخابات سالم عنوان کرد.

امکان تقلب در انتخابات صفر است

وی یادآورشد: مکانیزم انتخابات در کشور به گونه ای است که به هیچ وجه نمی شود در آن تقلب کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان این مطلب که اصولگرایان در حال جمع بندی بر روی کاندیدای مورد نظر خود هستند، بیان داشت: اصولگرایان پس از جمع بندی کاندیدای اصلی خود را برای حضور در عرصه انتخابات معرفی می کنند.

احمدی نژاد کاندیدای اصلی اصولگرایان

وی ادامه داد: امیدوارم نامزدهای انتخاباتی بر مبنای فرمایشات رهبری و در چارچوب گفتمان عدالت و پیشرفت شعارهای انتخاباتی خود را انتخاب کنند.

دانشجو اذعان داشت: به نظر می رسد آقای احمدی نژاد با فعالیتهایی عمرانی که در زمینه آبادانی کشور انجام داد در این دوره کاندیدای اصلی اصولگرایان باشد و دوره چهار ساله دیگری را طی کند.