خرید شال جوانفکر: نفت سر سفره، وعده احمدي‌نژاد نبود

مشاور رئيس جمهور با بيان اينکه در زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوري، احمدي نژاد هيچ وعده انتخاباتي نداده است، گفت: آوردن نفت بر سر سفره مردم به هيچ عنوان سخن ايشان نبوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر از تبريز، علي اکبر جوانفکر عصر چهارشنبه در جمع دانشجويان دانشگاه تبريز افزود: احمدي‌نژاد اصلاً يک وعده هم به مردم نداده است از سوي ديگر احمدي نژاد شخصاً هيچ تلاشي براي تبليغات انتخاباتي نکرده و مايل نيست که ستاد انتخاباتي باز کند.

مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور تصريح کرد؛ دکتر احمدي نژاد براي پيروزي در انتخابات حتي يک ريال هم هزينه نکرد و همه ستادها از طرف مردم بوده است.

به گفته جوانفکر دکتر احمدي‌نژاد در اين دوره ستاد انتخاباتي نخواهد داشت.

جوانفکر در ادامه در پاسخ به سئوال يکي از دانشجويان که برخي اقدامات دولت را اقدامات غيرقانوني خواند، گفت: دولت نهم پايبندترين دولت نسبت به قانون بوده و هيچ‌گونه تصميمي خارج از قانون گرفته نشده است.

مشاور رئيس جمهور در خصوص حذف سازمان مديريت و شوراهاي عالي و برخي اظهار نظرها در خصوص احياي اين ارگانها افزود: سازمان مديريت سالها دولت‌هاي ما را زمين گير کرده بود، شوراهاي عالي نيز از آن دکانهايي بود که مانع و عامل بازدارنده براي پيشرفت کشور به شمار مي رفت.

وي همچنين در خصوص سئوال يکي از دانشجويان که کارنامه سياست خارجي دولت نهم را مورد انتقاد قرار داد؛ تاکيد کرد: دولت نهم در عرصه‌هاي بين‌المللي و سياست خارجي فعال‌ترين دولت بوده و کارنامه قابل قبولي داشته است.

جوانفکر در پاسخ به سئوال دانشجويي که دادن عيدي به دانشجويان ساکن خوابگاه هاي تهران را اقدامي تبليغاتي خواند، اظهار داشت: اين يک جنجال بود که درست کردند چراکه در اين موضوع تنها به هئيت‌هاي مذهبي کمک شد و بعد هم در اخبار آمد که به خاطر گرفتن راي اين هدايا داده شده است.

جوانفکر در پاسخ به سئوالي در خصوص جنجال سيب زميني هاي رايگان نيز گفت: مخالفان دولت در آستانه انتخابات با طرح مسائلي چون ايجاد ترديد در توزيع سهام عدالت، جنجال سيب زميني و نيز بن کتاب بين دانشجويان، قصد دارند به صورت هدفمند عليه دولت خدمتگزار فضاسازي کنند.

جوانفکر در پاسخ به سئوال يکي ديگر از دانشجويان در خصوص اقبال عمومي نسبت به حضور مهندس مير حسين موسوي در صحنه انتخابات اظهار داشت: نگاه ملت ايران به سمت جلو است و ديگر به عقب نگاه نمي‌کنند.

وي تاکيد کرد: بايد رئيس جمهوري انتخاب کنيم که به سمت آرمانهاي انقلاب حرکت مي کند، مسيري که ملت نيز به آن سمت روي آورده است.

مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور تصريح کرد؛ بايد مواظب آرمانهايمان باشيم و در مسير اين آرمانها حرکت کنيم و از هرکسي که رئيس جمهور مي‌شود اين آرمانها را مطالبه کنيم.