خرید شال تصميم عده‏ای از منافقين براي بازگشت به ايران

تعدادي از اعضاي گروهك تروريستي منافقين، اردوگاه “اشرف ” در شمال شرقي پايتخت عراق را ترك كرده و برخي از آنان تصميم گرفته‌اند به ايران بازگردند.

به گزارش فارس به نقل از خبرنگار شبكه تلويزيوني “العالم ” در بغداد، اين افراد با برگزاري كنفرانس مطبوعاتي ضمن بيان شرايط سخت خود در اين اردوگاه و تهديدهاي روساي گروهك تروريستي منافقين عليه آنها، از كمك‌هاي دولت عراق براي رهايي از سلطه سران تروريست قدرداني كردند.
“علي كاكي ” يكي از خارج شدگان از اردوگاه اشرف در مصاحبه با خبرنگار شبكه العالم گفت: 20 سال قبل به اين اردوگاه آمدم و نخستين چيزي كه با آن برخورد كردم، نبود آزادي انديشه و عمل بود و اينكه قوانين و دستورات را بايد بدون فكر كردن و به صورت كوركورانه اجرا مي‌كرديم.
وي افزود: سالها قصد داشتم از اردوگاه خارج شوم ولي با ممانعت مسئولان آن روبرو بودم تا اينكه دولت عراق اين فرصت را براي ما فراهم كرد و امروز حقايقي كه با آن روبرو هستم با آنچه كه در ذهن داشتم، كاملا متفاوت است.
كاكي گفت: پس از ورود به اشرف متوجه شديم همه مطالب و خبرها درباره اهداف اين گروهك دروغ و نادرست بود.
وي تاكيد كرد: اگر كساني كه با دروغ و فريب و تهديد در اشرف نگهداري مي‌شوند بتوانند با بيرون ارتباط پيدا كنند و خارج از اين اردوگاه را ببينند، ديدگاه آنان كاملا تغيير خواهد كرد و متوجه مي‌شوند كه تاكنون درباره همه چيز به آنها دروغ گفته مي‌شده است.
“ولي خدابنده ” يكي ديگر از خارج شدگان از اردوگاه اشرف نيز به خبرنگار شبكه العالم گفت: مدتها بود كه تصميم داشتم از اردوگاه اشرف خارج شوم ولي با مخالفت مسئولان روبرو مي‌شدم تا اين كه در ششم ماه آوريل تصميم گرفتم داوطلبانه اين اردوگاه را ترك كنم.
وي افزود: دولت عراق در اين زمينه از هيچ كمكي كوتاهي نكرد و ميان بازگشت به ايران يا رفتن به يك كشور ديگر، با اراده خودم بازگشت به ايران را برگزيدم.
“جعفر ابراهيمي ” از افرادي كه گروهك منافقين را ترك كرده است، در مصاحبه با شبكه العالم گفت: سران منافقين ما را از خروج از اردوگاه مي‌ترساندند و با تبليغات دروغ تلاش مي‌كردند تا مانع از اين كار شوند.

ابراهيمي اظهار داشت: با وجود اين دروغها خروج از اردوگاه را بر ماندن در سختي و رنج هميشگي ترجيح دادم.