خرید شال تشريح جزييات برخورد با سايت‌هاي مستهجن

مبارزه با جرايم سازمان‌يافته سايبري و همچنين برخورد با سايت‌هاي مستهجن، موضوع امروز راديو گفت‌وگو است.

به گزارش خبرنگار «»، در برنامه‌اي که ساعت 18 از راديو گفت‌وگو به طور زنده پخش خواهد شد، مسئولان ذيربط و همچنين کارشناسان، به بررسي ابعاد و جزييات مبارزه با سايت‌هاي مستهجن و جرايم سايبري خواهند پرداخت.

گفتني است، مستند برنامه شوک، با موضوع برخورد با سايت‌هاي مستهجن و مبتذل، ساعت 23 امشب از شبکه سوم سيما به صورت زنده پخش خواهد شد.
در اين برنامه مستند، جزييات و نحوه برخورد با سايت‌هاي مستهجن توقيف شده و همچنين متهمان بازداشتي در اين زمينه، تشريح خواهد شد.