خرید شال وزير علوم: فرار مغزها نداريم

محمد مهدى زاهدى وزير علوم ، تحقيقات و فناورى گفت: مهاجرت نخبگان ايرانى به خارج از کشور فرار مغزها نيست بلکه فرصت است.

وزير علوم ، تحقيقات و فناورى در مصاحبه با واحد مرکزى خبر در حاشيه همايش بزرگ ايرانيان خارج از کشور افزود: من فرار مغزها را قبول ندارم چرا که دنياى امروز دنيايى نيست که تصور کنيم نخبگان حتما بايد در مکانى خاص يا موطن خود مستقر شوند.

وى گفت: معقول ترين حالت اين است که بدانيم نخبگان مهاجرت مى کنند نه فرار. آيا نخبگان ايرانى که در سراسر جهان براى کشور نام آورى مى کنند فرار کرده اند؟

زاهدى افزود: حضور نخبگان در کشورهاى خارجى فرصت است نه تهديد و بايد با ايجاد ارتباط موثر و تعاملات همه جانبه از وجود هموطنان دور از وطن بهره برد.

وزير علوم ، تحقيقات و فناورى گفت: مهاجرت افراد ليسانس و فوق ليسانس به ديگر کشور براى ادامه تحصيل يا کار بسيار خوب است چون بسيارى از اين افراد به کشور بازمى گردند و کشور از وجود آنان بهره مند مى شود حتى اگر نخبگان ايرانى به وطن بازنگردند و در هر جاى دنيا که نام ايران را پرآوازه کنند جاى افتخار دارد.

زاهدى گفت: حقوق و مزاياى اعضاى هيئت علمى در ايران نسبت به ديگر کشورهاى همسايه بالاست و با توجه به پايين بودن هزينه ها در کشور ، چه نيکوست که نخبگان براى تدريس به ايران بازگردند و اين وزارتخانه هم با آغوش باز پذيراى آنان خواهد بود.