خرید شال كف‌زنان بين‌المللي دستگير شدند

2 مرد جوان و ميانسال ايراني كه اقدام به كف‌زني در ايران و خارج از كشور مي‌كردند، در تهران دستگير شدند. يكي از اين متهمان از طايفه «فيوج» است.

به گزارش فارس،‌ ساعت 18روز 22 فروردين امسال مردي طي تماس با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 تهران از وقوع يك درگيري در بزرگراه همت خبر داد.

با اعلام اين خبر مأموران كلانتري 142 كن در محل حاضر شدند و مشخص شد، 2 نفر از سرنشينان يك دستگاه پژو 206 با فروشنده هندوانه كه در كنار بزرگراه مشغول فروش هندوانه بوده است، درگير شده‌اند.

فروشنده هندوانه در توضيح ماجرا مدعي شد: لحظاتي قبل اين 2 نفر براي خريد هندوانه به من مراجعه كردند اما پس از بررسي هندوانه‌ها درخواست كردند تا تراول چك 50 هزار توماني آنان را خرد كنم.

وي مدعي شد: وقتي پول خرد به آنها دادم، به بهانه پشيمان شدن، وجوه نقد خرد شده را به من داده و تراول چك خود را پس گرفتند. من پس از دريافت 50 هزار تومان آن را شمارش كردم اما مقداري از پول توسط اين 2 نفر سرقت شده بود.

به دستور بازپرس شعبه ششم بازپرسي دادسراي ناحيه 5 تهران پرونده تشكيل شده به همراه متهمان براي رسيدگي تخصصي به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد.

متهمان به نام‌هاي آرش 20 ساله و مجيد 57 ساله در تحقيقات كارآگاهان مدعي شدند تاكنون اقدام به سرقت و كف‌زني نكرده‌اند و تنها از مرد هندوانه فروش كف‌زني كرده‌اند.

تحقيقات از آرش ادامه يافت تا اينكه اين فرد لب به اعتراف گشود و مدعي شد: از طايفه فيوج هستم كه به اتفاق پدرم در مالزي اقدام به كف‌زني مي‌كرديم و پدرم هم اكنون به همين جرم در زندان مالزي به سر مي‌برد و چند ماه است كه از مالزي به تهران آمده‌ام.
وي ادامه داد: با حضور در ايران با مجيد آشنا شده و با وي كف‌زني از شهروندان را آغاز كرديم اما در اولين اقدام خود دستگير شديم.

به دستور مقام قضايي مقرر شد تا تصوير بدون پوشش اين افراد در جرايد و رسانه‌ها منتشر شود تا ساير مالباختگان با شناسايي اين افراد به شعبه ششم بازپرسي دادسراي ناحيه 5 تهران يا پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان آزادي، خيابان زنجان شمالي مراجعه كنند.