خرید شال قلعه نويى: بعضى‏ها از قيافه‏ام خوششان نمى‏آيد

حاشيه هايى كه اين روزها در استقلال اوج گرفت، در نتايج اخير اين تيم بى تاثير نبود. به همين دليل امير قلعه نويى اعتراض خود را نسبت به اين مسائل بيان مى كند. او از بدخواهانى حرف مى زند كه چشم موفقيت تيم او را نداشته اند. گفت وگو ابرار با وى را بخوانيد:

• استقلال با پذيرفتن شكست مقابل فولاد صدر را به ذوب آهن داد. فكر اين اتفاق را مى كرديد؟
– در وهله اول من بايد از بچه هاى تيمم به خاطر ارائه يك بازى فيزيكى مقابل فولاد تشكر كنم. اگر آن ۲ فرصت خوبمان مقابل فولاد به گل تبديل شده بود، هنوز هم ما صدرنشين بوديم اما با همه اين احوال من به توانايى بچه هاى تيمم اعتقاد كامل دارم و مطمئنم آنها در ۲ بازى باقى مانده امتياز از دست رفته را جبران مى كنند.

• بازى مقابل سايپا را چطور مى بينيد؟
– اين بازى چيزى كمتر از فينال ندارد. به همين دليل اگر هواداران استقلال حمايتى همه جانبه را در آزادى داشته باشند ما مى توانيم ۳ امتياز اين بازى را متعلق به خودمان كنيم. براى پيروزى مقابل سايپا برنامه داريم. طى اين چند روز بازى هاى اين تيم را به خوبى آناليز كرده ايم تا با شناخت كامل به مصاف اين تيم برويم. در اين ديدار امتياز از دست نخواهيم داد تا با لغزش ذوب آهن صدر را دوباره به دست بياوريم.

• در اين چند هفته حاشيه هاى زيادى سراغ استقلال را گرفت. علت چه بود؟
– متاسفانه برخى ها بى جهت جو تيم ما را به هم ريختند. من هيچ درگيرى با منيعى نداشتم. او در يك سالن قرار داشت و من در سالنى ديگر. منيعى را خط زده بوديم و قرار بر اين بود كه در رختكن اين موضوع را به او اطلاع بدهيم. اما متاسفانه اين خبر در فرودگاه به گوش او رسيد. منيعى هم كه از اين ماجرا ناراحت شد بليت خود را پس گرفت و به خانه رفت.

• فكر مى كنيد اين حاشيه ها چطور براى استقلال به وجود آمد؟
– من مى دانم كه اين حواشى بدون هدف اتفاق نمى افتد. آنهايى كه براى تيم من دردسر ايجاد مى كنند بايد به آخرت خودشان هم فكر كنند. با اين حاشيه سازى ها افكار مردم را به هم مى ريزند.

• اين حواشى از طريق چه كسانى ايجاد مى شود؟
– همان هايى كه انگار از قيافه من خوششان نمى آيد و هر روز پروژه اى جديد را براى استقلال به وجود مى آورند.

• بحث تبانى كه به شما زده شد را چطور ارزيابى مى كنيد؟
– اين حركات بى هدف انجام نگرفت. مى خواستند جو تيم من را به هم بزنند كه به هدفشان هم رسيدند. بايد به پيشكسوتان پرسپوليس درود فرستاد كه قطبى را مدام مورد حمايت خود قرار دادند. اما در استقلال چه؟… البته برخى از پيشكسوتان استقلال هستند كه در ارتباط با تيم من انتقادهاى بجايى هم دارند. اصولاً نظرات آنها را مى خوانم و استفاده هم مى برند اما متاسفانه يك عده چشم ديدن صدرنشينى تيم من را نداشتند.