خرید شال قرار بازداشت پاليزدار تمديد شد

رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از تمديد قرار بازداشت موقت عباس پاليزدار به مدت يك ماه ديگر خبر داد و افزود: با اعتراض وكيل مدافع وي پرونده به دادگاه تجديد‌نظر ارسال شد.

قاضي سيامك مديرخراساني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: 24 فروردين ماه قرار بازداشت موقت يك ماهه‌ عباس پاليزدار به اتمام رسيد و امروز اين قرار بازداشت مجددا به مدت يك ماه ديگر تمديد شد.

وي خاطرنشان كرد: با حضور وكيل مدافع عباس پاليزدار در شعبه‌ي 76 اعتراض نسبت به اين تصميم صورت گرفت و پرونده براي اعلام نظر به دادگاه تجديدنظر ارسال شد.