خرید شال اين «چک» ضمانت ندارد

وقتي جان تري خوشحال و مغرور، قبل از آغاز بازي برگشت چلسي و ليورپول در يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان مدام شوق رقابت مرحله بعدي با بارسا را مورد اشاره قرار مي داد، کمتر کسي تصور مي کرد پيش بيني زودهنگام او تنها در پايان يک نمايش دراماتيک تحقق يابد.

به نوشته اعتماد و به نقل از گاردین، بازيگر اصلي اين نمايش پتر چک نام داشت که به شکل عجيبي اجازه ورود شوت آئورليو به دروازه خود را داد. جي تي (لقب تري) در لحظه پايان نيمه اول به اين موضوع فکر مي کرد يا نه، اهميتي نداشت مساله اصلي برگشتن ورق بازي تلقي مي شد. هواي بريج سنگين شد و آخرين سنگر دفاعي ميزبان از هم گسيخته نشان مي داد.

بازي خوب آبي ها هم فشار ليورپول را کم کرد اما با اين حال هر حمله مردان آنفيلد قلب چک را مي لرزاند. اگر سنگربان مردان بريج با چنين کيفيتي مقابل بارسا ظاهر شود، چه بلايي بر سر هيدينک خواهد آمد؟ چنانچه آنري، اتوئو، مسي و ساير عناصر تهاجمي آبي و اناري پوشان در روز خوب خود باشند، تجربه گلباران بايرن تکرار مي شود؟

همين يک هفته پيش نوع دروازه باني شماره يک سابق رن و اسلاوياپراگ در قواره بهترين سنگربان جهان ارزيابي شد چون شوت هاي زيباي بازيکنان ليورپولي ميزبان را در آغوش مي گرفت اما اين بار اوضاع متفاوت جلوه مي کرد. مرد شکست ناپذير بازي رفت فقط 19 دقيقه در روياي تکرار نمايش قبلي روزگار سپري کرد و از آن پس فروريخت. اگر تصور مي کنيد او صرفاً به دليل قرار داشتن در روز بد خود ناکام شد، سخت در اشتباه هستيد.

کافي است به اتفاقات بازي ابتداي هفته چلسي مقابل بولتون بينديشيد. هنوز مشخص نيست به چه دليلي کوين ديويس خيلي راحت پتر کبير را به زانو درآورد و برتري چهار بر صفر تيم لندني را به حداقل رساند. واکنش هاي ضعيف مرد سال فوتبال چک شايد حکم همان پاشنه آشيل تيم خوب هيدينک را داشته باشد.

چک 26ساله يک انسان آرمانگرا تلقي مي شود و براي رشد هرچه بيشتر به درس گرفتن از اشتباهاتش نياز دارد. بخشي از اشتباهات او به دوران اسکولاري بازمي گردد اما اکنون هيدينک آمده تا اشتباهات او را کم و کمتر کند. سرمربي سابق تيم هاي ملي هلند و استراليا از ابتداي حضور روي نيمکت آبي پوشان به نقش موثر چک اعتقاد زيادي داشت.

هرچه باشد او در فرايتون پارک، وايت هارت لين و آنفيلد لياقت هايش را به اثبات رسانده بود. چلسي حداقل در مقاطعي از بازي سه شنبه گذشته کمي سردرگم نشان مي داد. آنها مي خواستند قاتل باشند اما جرات اين کار را نداشتند، هر چند در پايان بازي مي توانستند به خاطر آن اشتباهات مضحک چک را به يک آسايشگاه رواني لندن منتقل کند.

در صحنه شکل گيري گل اول، دروازه بان ميزبان ديوار دفاعي مناسبي را برپا نساخت. خطاي کارواليو روي درک کويت هم به چشم نيامد تا ضربه آئورليو در ميان بهت همگان به تور دروازه بچسبد.

فلورن مالودا خيلي خوب از عهده وظايفش برآمد و به اين طريق چک کمتر دچار زحمت شد. در مقاطعي آقاي دروازه بان را مي ديديم که براي شوت هاي خارج از چارچوب اما نزديک به تور دروازه، خود را به زحمت مي اندازد، هر چند مهارهاي او خنده تلخ سکونشينان عاشق چلسي را باعث مي شد. مي توان گفت چک بعد از بيداري صبح سه شنبه هيچ گاه به هوش نيامد و به نظر مي رسيد در جريان بازي خواب عميقي را تجربه مي کند.

در يک صحنه آئورليو مي رفت همان نيمه اول گل سوم و تير خلاص را شليک کند. قلب دوستداران چلسي در آستانه ايستادن بود. چک گل مي خورد؟ نه. پتر کبير به يکباره پوست انداخت. او نه تنها اين ضربه را مهار کرد بلکه در آغاز نيمه دوم نيز چند توپ ارسالي را در آغوش گرفت. اشتباه پتر در دفع توپ ليوا، 90 ثانيه بعد با گل به خودي همتايش در دروازه ليورپول توام شد تا در روز خوب گلزنان بازي، شب تراژيک دروازه بان ها رقم بخورد. به هر حال گذشته ها گذشته و حالا چلسي يک پاي مرحله نيمه نهايي است.

پاي ديگر بارسا نام دارد؛ قاتل تيم هاي پراشتباه. آقاي سابقاً قابل اعتماد چلسي براي رويارويي با مهاجمان آماده کاتالونيا بايد به استانداردهاي دوران قبل از مصدوميت بازگردد چون حتي يک نمايش معمولي (از نوع آنچه او در چند ماه اخير ارائه داد) هم تضميني براي دوام آوردن مقابل خط حمله آتشين صدرنشين فعلي لاليگا نيست.

فقط يک خط دفاع منسجم کمک حال و فريادرس خواهد بود. چک خوشحال شده زيرا مي داند کارواليو پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدوميت به روزهاي اوج بازگشته و الکس نه تنها وظايف سازماني خود را به بهترين نحو انجام مي دهد بلکه اخيراً در نواختن ضربات آزاد هم تخصص يافته است. راستي تري هم از بند محروميت رهايي مي يابد.

هيدينک اما به دروگبا افتخار مي کند و او را مرد لحظه ها مي نامد، هر چند اولين قهرماني چلسي در ليگ قهرمانان فقط هنگام تبديل شدن سايه «اين چک» به آفتاب درخشش «آن چک» دو سال پيش رنگ حقيقت مي گيرد.