خرید شال اعتراض شديد مجمع تشخيص به خبرگزاري دولت

پیرو انتشار خبری در این ستون با عنوان «ادعای گفت وگوی رفسنجانی و هیلاری» در تاریخ 26 فروردین به نقل از منابع خبری مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ارسال متنی به «سرمایه» با اعلام اینکه خبر فوق «از اساس دروغ است و به شدت تکذیب می شود»، افزوده است: «البته جای تاسف دارد که رسمی ترین ارگان خبری دولت، یعنی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه 24/1/1388 خبری را روی خروجی محرمانه خویش منتشر می نماید و از انتشار تکذیبیه فوری روابط عمومی مجمع در همان تاریخ پرهیز می نماید و بلافاصله سایت های همسو نیز با استفاده از موقعیت اقدام به انتشار این خبر کذب می کنند و روزنامه های کشور نیز بنابر رسالت اطلاع رسانی خویش و بی خبر از اغراض و اهداف سوء و تکذیبیه رسمی روابط عمومی مجمع نسبت به انتشار آن اخبار اقدام می نمایند.»اگر خبرگزاری جمهوری اسلامی در همان ساعات اولیه نسبت به انتشار تکذیبیه اقدام می کرد، مطمئناً چنین خبر دروغی به رسانه ها و روزنامه کشیده نمی شد.»