خرید شال کره جنوبي از بن‏همام شکايت کرد

اتحاديه فوتبال کره جنوبي اعلام کرد، به دليل اتهامات تند و بي اساس رييس کنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC)، عليه وي به فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) شکايت کرده است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از سئول، اين اختلافات ريشه در اظهارات ماه فوريه “محمد بن همام” رييس AFC دارد که در يک مصاحبه تلويزيوني گفته بود آماده است، گردن “چو جونگ يئون” رييس اتحاديه فوتبال کره را بزند.

بن همام سپس اين حرف را يک استعاره مصطلح در ادبيات عرب و به معني جلوي برنامه‌هاي کسي را گرفتن، توصيف کرد.

“يو يونگ چئول” سخنگوي اتحاديه فوتبال کره در اين باره گفت:‌ اتحاديه ما بطور رسمي شکايت خود را به کميته‌هاي اخلاقي و انضباطي فيفا در زوريخ فرستاده است.

بن همام در مصاحبه خود، چو و برخي ديگر از مقامات فوتبال آسيا را به حمايت از “شيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفه” بحريني براي عضويت در کميته اجرايي فيفا متهم کرد.

انتخابات کرسي کميته اجرايي فيفا در ماه مه با رقابت شيخ سلمان و بن همام برگزار مي‌شود.
سخنگوي اتحاديه فوتبال کره افزود: بن همام در توضيح اظهارات خود صادق نبوده است. اين سخنان مناسب رييس AFC نيست و به اتحاد کشورهاي آسيايي عضو، آسيب مي‌رساند. ادعاي او مبني بر حمايت مالي کره جنوبي از شيخ سلمان نيز بي اساس است.

بنابراين گزارش، کره جنوبي، ژاپن و برخي ديگر کشورهاي عضو کنفدراسيون فوتبال آسيا از شيخ سلمان در مقابل بن همام قطري حمايت مي‌کنند.

بن همام در ماه‌هاي اخير با پيشنهاد جنجالي انتقال مقر AFC از مالزي مورد انتقادات زيادي قرار گرفته است.