خرید شال مازندران منعي براي استفاده از شاهمرادوف ندارد

رئيس هيات كشتي استان مازندران گفت: براي استفاده مازندران از تئوريسين كشتي روسيه، هيچ مانعي وجود ندارد.

اصغر ثمربخش در گفت و گو با فارس با اشاره به سفر اخير كاروان ورزش مازندران به داغستان اظهار داشت: در اين سفر سه نشست با شاهمرادوف داشتيم كه او نيز براي همكاري با ما ابراز تمايل كرد. قرار شد تاريخ ورود وي به ايران را با هماهنگي كميته آموزش هيات تعيين كنيم. او در سفر به ايران يك استاد ورزش دانشگاه روسيه را نيز با خود به همراه مي آورد كه استفاده از وي نيز براي ورزش ما مفيد خواهد بود. از اين پس ما براي استفاده از شاهمرادوف، هيچ مانعي پيش روي خود نمي بينيم.

وي در مورد اين سفر تصريح كرد: گرچه چند رئيس هيات ورزشي مازندران در سفر به داغستان مدير كل تربيت بدني استان را همراهي كردند؛ اما فكر مي كنم اين سفر براي هيچ رشته اي به اندازه كشتي مفيد نبود. چون اين رشته در داغستان همانند مازندران جايگاه ويژه اي دارد. ما جلسات مختلفي با مسئولان ورزش اين ايالت داشتيم.

رئيس هيات كشتي مازندران خاطر نشان ساخت: در روزهاي نخست سفرمان،‌ در همايش بين المللي علمي كردن ورزش شركت كرديم. تمركز ما بيشتر براي رده سني نوجوانان و تشكيل اردوهاي مشترك بود. پروتكل ورزشي ما اين باره نهايي شد و به امضاي طرفين رسيد. از اين پس براي پيگيري كارهاي آموزشي، شرايط بهتري داريم. اين در حالي است كه وزير ورزش داغستان نيز قول مساعد داد تيم هاي ايران از مرز باكو به راحتي بتوانند وارد داغستان شوند. تمام هزينه هاي برپايي اردوهاي مشترك نيز به عهده داغستاني ها خواهد بود.

ثمربخش ادامه داد: رئيس انستيتو كشتي ازبكستان نيز يكي از حاضران در همايش علمي كردن ورزش بود كه وي نيز براي افزايش روابط كشتي اين كشور با مازندران در زمينه حضور در مسابقات و برپايي اردوهاي مشترك ابراز تمايل كرد.