خرید شال لوکا با مس و سپاهان مذاکره می کند!

مدیر برنامه های لوکا بوناچیچ گفت: بحث استقلال و پرسپولیس تا این به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که لوکا بوناچیچ برای مذاکره با تیم های مس کرمان و سپاهان اصفهان به ایران آمده است.

ناظمی در گفت وگو با ایپنا عنوان کرد: در مقطع زمان کنونی هیچ پیشنهادی از سوی دو تیم استقلال و پرسپولیس با لوکا بوناچیچ انجام نشده و برخلاف اخبار منتشر شده این مربی برای مذاکره با این دو تیم به ایران سفر نکرده است. لوکا بوناچیچ تنها برای این که با مدیران دو تیم مس کرمان و سپاهان گفت وگویی داشته به ایران سفر کرده است.

وی ادامه داد: پیش از این قرار بود لوکا با پرسپولیس صحبت کند اما در حال حاضر وینگادا در پرسپولیس حضور دارد و البته نتایج خوبی هم کسب کرده است.

مدیربرنامه های بوناچیچ خاطرنشان کرد: برخی منابع از تمایل مدیران باشگاه استقلال برای مذاکره با لوکا خبر داده اند اما تا این لحظه این مربی هیچ پیشنهاد رسمی از سوی این تیم نداشته است.