خرید شال رديابي ماري جوآنا در رگ‌هاي بولت

قهرمان دووميداني جهان به خاطر افشاگري يك روزنامه آلماني اين روزها به شدت تحت فشار است و خود را در آستانه محروميت طولاني مدت مي‌بيند.

به گزارش فارس به نقل از افه اسپانيا، اوسين بولت جامائيكايي چند روز پيش در يك ميهماني خصوصي در مورد مصرف ماري‌جوآنا در نوجواني اعتراف كرده بود.

خبرنگار بيلد كه با حضور در اين ميهماني خصوصي تمام صحبت‌هاي وي را ضبط كرد، با انتشار اين اظهارات، مرد 22 ساله را با چالشي جدي مواجه كرد.

بولت كه در المپيك 2008 پكن براي كشورش افتخارآفرين ظاهر شده بود در واكنش به مطالب منتشر شده در بيلد آلمان گفت: به درستي به ياد ندارم كه در آن ميهماني چه گفته‌ام؛ ولي نمي‌خواهم آن را تكذيب كنم. در كودكي ماري جوآنا مصرف كرده‌ام؛ اما بگذاريد به بهاي محروميت من همه جهان بفهمند كه اين مساله براي كودكان و نوجوانان جامائيكايي چندان عجيب نيست.
در كشوري كه به صورت تصادفي استعدادها كشف مي شود به صورت تصادفي نيز ماري جوآنا مصرف مي‌شود.

قهرمان دو 100 ،200 و 4 در 100 متر جهان از فدراسيون جهاني دو و ميداني خواهش كرد مصرف ماري‌جوآنا را به پاي رسوايي اخلاقي وي ننويسند و بدانند كه او در سنين نوجواني اختياري در مصرف آن نداشته است؛ اما اكنون براي جوانان كشورش سمبل مبارزه با مواد مخدر و تلاش براي داشتن زندگي سالم محسوب مي‌شود.

در هر حال آنچنان كه از رسانه‌هاي اروپايي برمي‌آيد محروميت بولت 22 ساله حداقل در مورد حضور در رقابت‌هاي جهاني برلين 2009 قطعي است.