خرید شال برکناری مدیر روستا از سرمربیگری پیکان

علی اصغر مدیر روستا از سمت سرمربیگری تیم فوتبال پیكان قزوین بركنار شد.

به گزارش شبکه خبر، صاحب پناه، مدیر عامل باشگاه پیكان با اعلام این خبر در گفتگو با شبكه خبر گفت :در پی نشست عصر دیروز با علی اصغر مدیر روستا با قدردانی از وی از سمت سرمربی گری تیم پیكان بركنار شد.

صاحب پناه افزود:سرمربی جدید پیكان امروز معرفی خواهد شد.