خرید شال برکناري مديرروستا طبيعي بود

سرپرست تيم فوتبال پيکان برکناري اصغر مديرروستا را در فوتبال امروز يک امر طبيعي توصيف نمود.

شهرزاد کياني در گفتگو با برنا اظهار داشت: در فوتبال حرفه اي از اين آمدن و رفتن ها بسيار است. به هر حال روز گذشته باشگاه پيکان به اين نتيجه رسيد که با مديرروستا قطع همکاري کند و اين مربي ديگر در کنار ما نباشد.

وي افزود: تصميم گيرنده نهايي در باشگاه پيکان آقاي صاحب پناه هستند و ايشان با بررسي تمام جوانب تصميم گرفتند که پيکان با مديرروستا قطع همکاري کند.

سرپرست پيکان درخصوص شکايت مديرروستا از اين باشگاه خاطرنشان کرد: ما براساس مفاد مندرج در قرارداد عمل مي کنيم و به هر چيزي که در فدراسيون فوتبال ثبت شده باشد،عمل خواهيم کرد.

کياني در پايان اعلام کرد که سرمربي جديد پيکان تا ساعت13:30 امروز معرفي مي‌شود.