خرید شال استعفای 221 نفر منطقی است

فاطمه ابوالقاسمي گفت: هر روز به تابستان نزديك‌تر مي‌شويم و مسئولان ورزشي به جاي اينكه براي اوقات فراغت دانش‌آموزان برنامه‌ريزي كنند، به دنبال حفظ جايگاه‌شان يا استعفا از شغل‌هاي متعددشان هستند.

رئيس فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيك در گفتگو با ايپنا افزود: اقدام ضرب العجلي براي استعفاي مديران دوشغله در دستگاه ورزش، به ورزش كشور لطمه مي زند.

وي ادامه داد: من، تنها يك شغل دارم و تمام وقتم را براي همين يك شغلم مي‌گذارم و هيچ گاه نيز مانع مديران مجموعه كاري‌ام براي استعفاي يكي از چند شغل‌شان نشده‌ام و معتقدم مديراني كه وقت كافي براي رسيدگي به مجموعه كاري خود را ندارند، بايد استعفا دهند، اما تعجيل در اجراي اين حكم باعث ضعف ورزش كشور خواهد شد.

ابوالقاسمي خاطرنشان كرد: اگر مديران دوشغله ورزش كشور، همين تعداد 221 نفري باشند كه سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده استعفايشان امري منطقي است، اما استعفاي 25 هزار مدير از سراسر ورزش كشور قابل قبول نخواهد بود