خرید شال چاوز: ونزوئلا قدرت منطقه‌اي خواهد شد

هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا اعلام كرد كه اين كشور به قدرتي منطقه اي در قاره آمريكا تبديل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آژانس بوليواري ونزوئلا، هوگو چاوز روز گذشته اطمينان داد كه در پي تثبيت قراردادهاي راهبردي با كشورهايي نظير ايران، ژاپن و چين، ونزوئلا در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و فناوري در قاره آمريكا به يك قدرت تبديل خواهد شد.
رئيس جمهور ونزوئلا افزود: در گذشته ما كشوري تحت فرمان قدرت هاي خارجي بوديم و نمي توانستيم هيچ پروژه توسعه ملي را اجرا كنيم.
چاوز يادآوري كرد كه ونزوئلا محكوم، تحت سلطه، برده، ضعيف و قطعه قطعه بود، ملتي معلول كه توان راه رفتن بر روي پاهاي خود را نداشت و به همين خاطر روزي تصميم به شورش گرفت و اينك از چنگال امپرياليسم و اليگارش‌ها آزاد شده و مي توان گفت كه به يك قدرت تبديل خواهد شد.
رئيس جمهور ونزوئلا تصريح كرد: با انعقاد قراردادهاي جديد با ايران، انتقال فناوري براي راه اندازي خط جديد توليد تراكتور تسريع مي شود و در ميان مدت ونزوئلا خواهد توانست ضمن پاسخگويي به نيازهاي كشاورزان داخلي، بخشي از اين پروژه را در كشورهاي ديگري اجرا كند.

چاوز همچنين قراردادهاي مختلف ديگر با ايران، ژاپن و چين در بخش هاي نفت، پتروشيمي، صنايع، كشاورزي و توليد دارو را از ديگر عوامل توسعه ونزوئلا بر شمرد.