خرید شال ممنوعيت تردد مسافربرهاي شخصي از تيرماه

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور گفت: سالانه 5 هزار ميليارد ساعت وقت مردم در ترافيك كلان شهرها هدر مي‌رود.

به گزارش ايسنا، سردار محمد رويانيان روز سه شنبه در نخستين همايش «تحول اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و توسعه حمل و نقل»، افزود: ميزان پرداخت يارانه‌هاي دولت در بخش حمل و نقل 47 درصد است، اين در حاليست كه تنها 27 درصد مردم جزو استفاده كنندگان از حمل و نقل عمومي هستند.

وي با اشاره به اينكه شدت مصرف انرژي در كشور ما 5 برابر نرم جهاني است، افزود: سالانه 32 هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي مصرف سوخت و هزينه‌هاي تصادفات در كشور مي‌شود.

به گفته رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور، آمارها نشان مي‌دهد سالانه 25 هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي مصرف سوخت و 7 هزار ميليارد تومان نيز صرف هزينه‌هاي مستقيم تصادفات در حوزه حمل و نقل مي‌شود كه مي‌توان با اجراي طرح‌هاي ويژه اين ارقام را ظرف سه سال تا يك سوم كاهش داد.

وي يكي ديگر از مسائل مرتبط با بحث حمل و نقل و مصرف سوخت را آلودگي هوا و آسيب‌هاي بهداشتي و رواني آن دانست و گفت: ‌آمارها نشان مي‌دهد بيماري‌هاي قلبي و ريوي و تصادفات دو عامل بزرگ مرگ و مير در ايران هستند.

سالانه 600 هزار خودروي فرسوده از رده خارج مي‌شود
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور با اشاره به اينكه سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي به دليل نبود فرهنگ صحيح استفاده و بنيه حمل و نقل در كشور واقعا ضعيف هستند، تصريح كرد: در عين حال دولت نهم اقدامات موثري را در اين راستا آغاز كرده است.

وي در اين راستا به ايجاد سامانه هوشمند عرضه بنزين و گازوئيل در كشور اشاره كرد و گفت: با راه‌اندازي سامانه هوشمند عرضه بنزين حدود 25 درصد در مصرف اين فراورده نفتي صرفه‌جويي شده است كه اين رقم بايد در سال جاري افزايش يابد. در عين حال با اجباري شدن استفاده از كارت هوشمند گازوئيل از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري پيش‌بيني مي‌شود ميزان مصرف گازوئيل در كشور حداقل 10 ميليون ليتر در روز كاهش يابد.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور به خروج خودروهاي فرسوده اشاره كرد و گفت: طي سه سال گذشته 500 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شده است كه بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده و واگذاري مسئوليت خروج خودروهاي فرسوده به خودروسازان از امسال، سالانه 600 هزار خودروي فرسوده از رده خارج مي‌شود.

به گفته وي، خودروسازان از سال جاري موظف شده‌اند به ازاي توليد هر سه دستگاه خودروي نو، يك دستگاه خودروي فرسوده را از رده خارج كنند.

ممنوعيت تردد مسافربرهاي شخصي از تير ماه
راه‌اندازي 14هزاردفتر پيشخوان خدمات دولتي
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور ساماندهي مسافربرهاي شخصي در كشور را يكي از تحولات بسيار بزرگ در عرصه حمل و نقل دانست و گفت: براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده تردد مسافربرهاي شخصي از ابتداي تيرماه در شهرها و جاده‌هاي كشور ممنوع بوده و پليس به شدت با اين مقوله برخورد مي‌كند.

وي با اشاره به اينكه بيش از 3 هزار دستگاه دولتي و وابسته به دولت هم اكنون خدمات خود را به صورت مستقيم به مردم ارائه مي‌كنند، گفت: اين در حاليست كه بر اساس مصوبه دولت بايد 10 هزار دفتر خدمات الكترونيكي و پيشخوان خدمات در روستاها و چهار هزار دفتر نيز در شهرها از سال جاري راه‌اندازي شود كه بدين ترتيب با راه‌اندازي 14 هزار دفتر پيشخوان خدمات الكترونيك، ضمن توسعه عدالت در كشور، صرفه‌جويي در عرضه سوخت، كاهش سفرها و كاهش بار ترافيك و غيره نيز صورت گيرد.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور سال اصلاح الگوي مصرف را نه سال فشار بر مردم بلكه سال ساختارشكني و انحصار شكني در دولت دانست و گفت:‌ ارتقاي فرهنگ اجتماعي، توسعه فرهنگ صرفه‌جويي، استفاده از وسايط نقليه عمومي و ساختار و انحصارشكني در دولت از مهمترين اهداف سال اصلاح الگوي مصرف است.

سردار رويانيان در خاتمه اظهار اميدواري كرد: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مردم در سال 1390 شيريني فرمايش مقام معظم‌رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف را بچشند.