خرید شال مددي:الان در خدمت شما هستم!

اداره کل تربيت بدني استان تهران از جمله دستگاه هاي ورزشي کشور بود که طي چند روز گذشته در کانون توجه اهالي ورزش قرار گرفت. موضوع بازداشت تعدادي از مسئولان اين اداره سبب شد که نگاه همه به سمت يکي از ساختمان‌هاي معروف بهارستان چرخيده شود.

به همين بهانه برنا گفت و گويي با “عليرضا مددي” مدير کل تربيت بدني استان تهران انجام داده که از نظرتان مي گذرد:

* اگر موافقيد از سال گذشته شروع کنيم. سال 87 براي اداره کل تربيت بدني استان تهران چگونه بود و آيا اين اداره به خواسته هاي خود در ورزش دست يافت؟!
– در سال 87 ما برنامه هاي متعدد ورزشي را انجام داديم که يکي از مهمترين آنها حضور در دومين دوره المپياد ايرانيان بود. خوشبختانه استان تهران با برنامه ريزي خوب و تشکيل ستادهاي مختلف توانست در هر سه رده سني عنوان قهرماني را به دست آورد. از سوي ديگر ما در اين مسابقات ميزبان هشت هزار ورزشکار نيز بوديم. از ديگر کارهاي مهم سال گذشته برگزاري همايش تجليل از ورزشکاران بود که در اين مراسم علاوه بر ورزشکاران حاضر در المپياد ايرانيان،از مدال آوران مسابقات المپيک و جهاني نيز تجليل شد.

* در زمينه ساخت و ساز چطور؟آيا در اين خصوص نيز اقدام موثري داشتيد؟
– 111 پروژه ورزشي در سال گذشته افتتاح کرديم. اداره کل تربيت بدني استان تهران جزء سه دستگاه برتر عمراني بود که از جانب استانداري پايتخت مورد تجليل قرارگرفت.

* يکي از مشکلات بزرگ استان تهران نبود پايگاه هاي ورزشي است.در اين خصوص نيز اقدامي صورت گرفت؟
– خانه واليبال را بعد از 50 سال در تهران بنا کرديم. مجموعه ورزشي هفتم تير را به عنوان خانه کشتي معرفي کرديم و سالن تيراندازي با 40 لاين را نيز با حضور رييس سازمان تربيت بدني احداث نموديم. در سال 88 نيز ايجاد پايگاه هاي قهرماني ديگر در دستور کار اداره کل است.

* در مجموع از زمان تصدي رياست اداره کل تربيت بدني،از فعاليت هاي اين مجموعه رضايت داشته‌ايد؟!
– من که نمي توانم از مجموعه تحت نظارتم تعريف کنم،اما همين بس که استانداري ما را جزء سه دستگاه برتر استان تهران انتخاب کرد و از سوي سازمان تربيت بدني هم به عنوان يکي از اداره کل هاي نمونه معرفي شديم.

* اما با اين وجود حواشي پيرامون اداره کل تربيت بدني استان تهران بسيار بوده است.
– مي دانم در چه خصوصي مي خواهيد سوال کنيد.

* پس خودتان درخصوص اتفاقات اخير و بازداشت تعدادي از مسئولان اداره کل توضيح دهيد.
– وظيفه دستگاه هاي نظارتي،نظارت بر فعاليت هاي ما است.در طول چند روز گذشته يکي از افراد حاضر در اداره کل را جهت روشن شدن برخي مسائل مورد پرس و جو قرار دارند،اما متاسفانه اين موضوع به شکلي در رسانه ها مطرح شد که با آبروي افراد بازي شد. چه خوب بود برخي با اين مسائل بي رحمانه برخورد نمي کردند و فقط حقايق را منعکس مي کردند.

* شايعه بازداشت خود شما هم مطرح بود؟
– من که الان درخدمت شما هستم!

* قبول داريد تهران با اين گستردگي که دارد،از نظرامکانات در سطح خوبي قرار ندارد؟
– اتفاقاً تلاش خود ما اين است که فعاليت هاي عمراني‌مان را در سال 88 نيز با قدرت ادامه دهيم تا از نظر امکانات تهران را به سطح ايده ال برسانيم.

* براي مسابقات کشورهاي اسلامي برنامه خاصي داريد؟
– قطعاً.از اواسط سال گذشته دفتر ستاد اجرايي اين مسابقات در تهران فعال شده است. قرار است اين بازيها در سه استان تهران، خراسان رضوي و اصفهان برگزار شود،ولي با اين وجود 80 درصد بازيها در تهران است. همچنين مراسم افتتاحيه و اختتاميه مسابقات نيز در ورزشگاه تختي برگزار مي شود و برنامه مدوني براي هرچه بهتر برگزار کردن مسابقات داريم.