خرید شال عباسي: براي سقوط برق رايزني كرده بودند

سرمربي اسبق تيم فوتبال برق شيراز گفت: عده‌‌اي دوست داشتند برق به ليگ يك سقوط كند و حتي براي اين كار رايزني هم كرده بودند.

محمد عباسي در گفت و گو با فارس در باره سقوط برق به دسته اول اظهار داشت: در اين سقوط همه مقصر هستند و سهم من از همه بيشتر است. در همان ابتداي فصل هم كه در صدر جدول بوديم مي‌دانستم با بضاعت كمي كه داريم در طول فصل به مشكل بر مي‌خوريم و كم مي‌آوريم.

عباسي با اشاره به مشروط بودن قرارداد شماري از بازيكنان ادامه داد: جدايي مهدي شيري و داريوش يزداني در طول فصل، به ضرر تيم شد. من هميشه اين دغدغه را داشتم و فكر نمي‌كردم در آن شرايط آنها تيم را رها كنند. در 10 هفته‌اي كه تيم خوب نتيجه گرفت كسي احوال ما را نمي‌پرسيد. هيچكس هم كمكي نمي كرد.

سرمربي اسبق برق تصريح كرد: نه فقط اداره كل تربيت‌بدني فارس،‌ بلكه وزارتخانه هم كمكي نكرد. فكر مي‌كنم كساني بودند كه دوست داشتند تيم سقوط كند و رايزني‌هايي هم براي از كار افتادن تيم انجام دادند.

عباسي يادآور شد: جدايي شيري از برق آن هم در شرايطي كه هنوز ويزاي او نرسيده بود نشان از اين رايزني است. من از شيري بابت اين موضوع گله دارم. بازيكني كه دلش همراه تيم نباشد بهتر است از تيم جدا شود.

وي در مورد روزهايي كه باشگاه تصميم به بركناري او گرفت؛ گفت: آن زمان يكي از اعضاي هيات مديره با من صحبت كرد. از او خواهش كردم اين تصميم را نگيرند يا حداقل بگذارند خودم يك مربي انتخاب مي‌كنم اما ايشان از موضع قدرت صحبت كرد.

عباسي اضافه كرد: كاش باشگاه خرج‌هايي كه بابت آوردن پيوس و كربكندي انجام داد را براي خود تيم خرج مي‌كرد. زماني كه پيوس سرمربي تيم شد، وضعيت تيم‌هايي مثل پاس و پيام بدتر از ما بوده اما برق نتوانست از بازي‌هاي كه مي‌توانست امتياز بگيرد استفاده كند.

اين مربي با بيان اينكه در شيراز به بومي‌ها نامهرباني مي‌شود؛ خاطرنشان كرد: شيراز شهر غريبه‌ها است و بومي‌ها در اين شهر نمي‌توانند به راحتي كار كنند.

وي درباره شايعه مذاكره با تيم مقاومت سپاسي براي فصل آينده گفت: اصلا قصد ندارم در شيراز به مربيگري ادامه دهم. در اينجا همه فقط خودزني مي‌كنند. فقط در شرايطي در شهر خود كار مي‌كنم كه همه شرايط فراهم باشد.