خرید شال راموس زیر ذره‏بین دو روانشناس

به پيشنهاد مديرعامل رئال مادريد دو روانشناس رفتار مدافع خشن اين تيم را تا رسيدن به مرز درمان قطعي زير نظر مي‌گيرند.

به گزارش فارس و به نقل از آس اسپانيا، سرخيو راموس از ديد مديرعامل رئال مادريد بسيار خشن و عصبي است.

وي پس از مشاوره با چند روانشناس زبده به اين نتيجه رسيده كه راموس به طرز نگران كننده اي عصبي و خشن است و كنترلي روي برخي رفتارهاي خود ندارد.

راموس هر دو هفته يك بار براي تماشاي گاوبازي به ميدان اصلي شهر مي رود و مشتاقانه لحظه جان دادن حيوان را تماشا كرده و از آن عكس مي گيرد.

راموس تاكنون 50 كارت زرد با لباس رئال مادريد گرفته و از ديد مدير بخش آماري رئال پس از ميشل و والدانو، سومين بازيكن خشن تاريخ اين باشگاه است.

دو روانشناس بايد رفتار راموس را تحت نظر داشته باشند اما اين تصميم باعث برانگيخته شدن خشم راموس شده است.