خرید شال «العالم» بهانه مصري‌ها براي اتهام خرابکاري به ايران

سرويس بين‌الملل ـ مصري‌ها همه توان رسانه‌اي و امنيتي خود را براي درگير کردن ايران در سناريوي ساختگي اخيرشان، مبني بر اقدام عليه امنيت ملي مصر به کار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار «»، در روزهاي اخير، رسانه‌هاي مصري، به بهانه دستگيري 49 نفر از اعضاي يک شبکه که مدعي شده‌اند با پشتيباني حزب‌الله، قصد خرابکاري در مصر را داشته، حملات شديدي را عليه حزب‌الله، شخص سيدحسن نصرالله، شبکه «العالم» و سرانجام دولت ايران آغاز کرده‌اند.

بنا بر اخبار غيررسمي که امروز در روزنامه‌هاي مصري منتشر شده است، آنان مدعي شده‌اند، دفتر شبکه «العالم» در قاهره، آموزش افراد نامبرده را بر عهده داشته و رابط ايران و حزب‌الله با اين افراد بوده است و به همين دليل، به زودي دفتر «العالم» در مصر تعطيل خواهد شد.

در همين حال، مدير «العالم» در قاهره در مصاحبه‌اي با روزنامه «القبس» اين خبر را تکذيب کرده، اما از فشار دستگاه امنيتي بر اين شبکه خبري سخني گفته است.

بنا بر بررسي خبرنگار ما، شواهد حکايت از تعليق غيررسمي فعاليت «العالم» در مصر دارد، زيرا از روز گذشته تاکنون اين شبکه خبري هيچ گزارش تصويري از مصر پخش نکرده است، در صورتي که در روزهاي گذشته، گزارش‌ها و گفت‌وگوهاي متعددي از قاهره روي آنتن «العالم» قرار مي‌گرفت.

از سوي ديگر، در تماس خبرنگار «» با مديران «العالم»، ايشان خبر تعليق فعاليت‌هاي «العالم» در قاهره را تکذيب يا تأييد نکردند، اما از فشار کم‌سابقه مصري‌ها براي محدوديت در فعاليت‌هايشان در آن کشور خبر دادند.

بنا بر اين گزارش، از ديگر شواهدي که خبر تعليق موقت شبکه عرب‌زبان «العالم» را تأييد مي‌کند، پخش گفت‌وگوهاي تلفني با شخصيت‌هاي مصري است که نشان مي‌دهد «العالم»، امکان يا اجازه انجام گفت‌وگو در مصر را از دست داده است.

در همين حال، يکي از خبرنگاران مستقل مصري که اصرار داشت از افشاي نامش جلوگيري شود، به خبرنگار ما گفت: دولت مصر در تذکري شديد به خبرنگاران و حتي بنگاه‌هاي خصوصي خبري مصر اعلام کرده است که از تهيه يا فرستادن هرگونه گفت‌وگو يا گزارش به «العالم» خودداري کنند.

اين خبرنگار افزود: همچنين يك شايعه جدي هست در اين باره كه دولت مصر در روزهاي آينده، شبکه‌‌هاي خبري «العالم» و «المنار» را از روي آنتن‌هاي ماهواره‌اي نايل‌ست حذف و دسترسي به آن را در مصر محدود خواهد کرد.

در همين زمينه، يک کارشناس عرب مسائل مصر به «» گفت: شواهد حکايت از آن دارد که «حسني مبارک» پس از شکست سياسي در ماجراي جنگ غزه و نقش بر آب شدن آرزوهايش، مبني بر پيروزي اسرائيل ـ که منجر به بقاي دولت اولمرت که خواهان گفت‌وگوي صلح بوده، مي‌شد ـ در بدترين موقعيت خود در جهان عرب قرار دارد؛ بنابراين، به دنبال ناکامي در پروژه ايجاد دولت مورد نظرش در فلسطين و همچنين روي کار آمدن «نتانياهو» ـ که به شدت با ادامه مذاکرات صلح مخالفت دارد ـ است؛ اين آخرين حربه‌اي است که او مي‌توانست براي بازسازي چهره مصر در ميان اعراب به کار گيرد.

اين کارشناس همچنين گفت: مصر به دليل آن‌که شکست خود در جريان جنگ غزه را متوجه ايران مي‌داند تلاش گسترده‌اي براي تخريب ايران و هم‌پيمانانش مانند حزب‌الله آغاز کرده است. همچنين در همين راستا، مصري‌ها از دولت سودان خواسته‌اند به دليل کمک‌هاي پيشين که در ماجراهاي سياسي به «عمر البشير» کرده‌اند، اکنون سوداني‌ها براي جبران آن، رابطه‌شان را با ايران بسيار محدود سازند.

گفتني است، برخي از تحليلگران، اين کار مصر را تلاش مبارک براي نزديک شدن به آمريکا و دولت جديد اسرائيل از يک سو از سوي ديگر تحکيم موقعيت «جمال مبارک» در برابر «عمر سليمان» که گزينه جدي جايگزيني «حسني مبارک» است، عنوان کرده‌اند.