خرید شال جا ماندن دو كشتي‌گير از تورنمنت ازبكستان

دو كشتي‌گير از همراهي تيم كشتي آزاد ايران در تورنمنت ازبكستان بازماندند.
محسن كاوه مربي تيم ملي، در اين رابطه به ايسنا، گفت: محمدحسين سلطاني در 55 كيلو و مصطفي آقاجاني در 60 كيلو هر دو مشكل پاسپورت داشتند كه البته هر دو خودشان مقصر هستند. سلطاني با 25 سال سن تا به حال با مدرك پيش دانشگاهي كشتي مي‌گرفته است، در حالي كه طبق قانون او سرباز است و چون غيبت كرده، نمي‌تواند گذرنامه بگيرد.
وي هم‌چنين درمورد آقاجاني گفت: پاسپورت مصطفي آقاجاني تنها يك ماه اعتبار دارد و براي تمديد آن به كارت نظام وظيفه احتياج است كه او هشت ماه پيش كارتش را گم كرده و تا به حال اقدامي براي گرفتن المثني نكرده است. اگر اين دو كشتي‌گير جا مانده‌اند، مقصر خودشان بوده‌اند.