خرید شال تجمع اعتراضی دامداران مقابل وزارت بازرگاني

نمايندگان دامداران سراسر کشور در اعتراض به صدور مجوزهاي بي‌مورد براي واردات شيرخشک، از سوي وزارت بازرگاني از صبح امروز در جلوي اين وزارتخانه تجمع کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار «»، واردات بي‌رويه شيرخشک از سوي اين وزارتخانه، در حالي صورت مي‌گيرد که کارخانجات توليد محصولات لبني با استفاده از هر يک کيلو شيرخشک، درواقع آن را جايگزين يازده کيلو شير تازه کرده و با توجه به قيمت 2500 تا 2600 توماني آن، هزينه‌اي کمتر از نصف هزينه خريد شير تازه داخلي را مي‌پردازند؛ چراکه خريد هر کيلو شير تازه از سوي کارخانه‌داران، تقريبا 500 يا 550 تومان هزينه دارد، در حالي که آنها با استفاده از شيرخشک وارداتي، عملا هزينه‌اي معادل 240 تومان براي معادل يک کيلو شير تازه مي‌پردازند.

نکته آن‌که در حالي شير تازه توليد داخلي روي دست دامداران مانده است که شير خشک وارداتي که عمدتا از چين وارد کشور مي‌شود و به دليل دارا بودن ماده سرطانزاي ملامين در آن، آشکارا از سوي وزارت بهداشت ممنوع شده است، با تعرفه‌اي نزديک به صفر، مشمول عنايت ويژه وزارت بازرگاني قرار گرفته است.

اين گزارش با اشاره به عدم نظارت صحيح اين وزارتخانه بر توليدات کارخانجات لبني مي‌افزايد: با وجود تصويب وزارت بازرگاني مبني بر اين‌که کارخانجات لبني حق استفاده از شيرخشک را در محصولات مشمول يارانه دولتي ندارند و حتي براي بقيه محصولات هم، حتما بايد عبارت استفاده از شيرخشک روي بسته‌بندي محصول آورده شود، عملا تخلفات بسياري در اين زمينه انجام گرفته است.

بنا بر اين گزارش، عده‌اي از متحصنان با اعتقاد به نادرستي آمار وزارت بازرگاني که اعلام داشته 75 درصد خوراک دام، جو است و با توجه به کاهش قيمت آن، دامداران بايد محصول خود را 150 تا دويست تومان کمتر از سال گذشته بفروشند، اظهار داشتند: معدل جو مصرفي براي دام، 12 تا 13 درصد است، در حالي که ديگر نهاده‌هاي دامي در سال گذشته 110 درصد افزايش قيمت داشته و بنابراين ارايه اين آمار نادرست، تنها توجيهي براي اين عملکرد نادرست اين وزارتخانه است.

گفتني است، تاکنون هيچ‌يک از مسئولان اين وزارتخانه براي پاسخگويي به اين معترضان، حضور نيافته‌اند.

دامداران معترض به خبرنگار «» گفتند: از آنجا که توليت امور دامي کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است، بنابراين ديگر مسائل مربوط به اين حوزه نيز بايد توسط اين وزارتخانه انجام بگيرد تا موجبات ناهماهنگي و زيان دامداران فراهم نشود.

علاوه بر اين، چون وزارت بازرگاني قاعدتا سود کارخانجات توليد محصولات لبني را مدنظر داشته و صلاحيت کارشناسي و تصميم‌گيري در امور دامي را ندارد و ضمنا عملکرد اميدوارکننده‌اي براي منافع دامداران نداشته است، نبايد در قيمت‌گذاري شير تازه ـ که تنها محصول توليدي دامداران است ـ‌ دخالت کند.