خرید شال انفعال کشنده اصولگرايان چگونه پايان مي‌يابد؛ از وبلاگستان

امير دبيري مهر، نويسنده وبلاگ «انديشکده خرد» در مطلبي نوشت:
 
ديروز دکتر محسن رضايي را براي تبريک سال نو در حاشيه جلسه‌اي ديدم. نظرم را درباره ضرورت حضور ايشان گفتم و معتقدم ايشان بايد از جانب اصولگرايان وارد ميدان شود زيرا اصولگرايان در انفعال کشنده‌اي قرار گرفته‌اند. به نظر من حضور آقاي رضايي مي‌تواند فرصت مناسبي را پيش روي اصولگرايان قرار دهد تا تفاوت‌هايشان را با دولت احمدي‌نژاد نشان دهند و اصولگرايي را در دايره تنگ دولت نهم محدود نسازند. از سويي، آقاي رضايي را همواره صاحب نظر و داراي خلاقيت‌هايي ذهني مي‌دانستم و حضور ايشان در رقابت‌هاي انتخابي مي‌تواند موجب رقابتي‌تر شدن و گرمتر شدن فضاي انتخابات شود. و نکته ديگر اينکه آنچه در خصوص حضور محسن رضايي مهم نيست نتيجه آراي ايشان چه باشد؛ زيرا حضور و مشارکت فعال ايشان مهمتر از نتيجه آراست و کساني كه مي‌گويند ايشان راي ندارد، بايد به اين مسأله توجه کنند که انتخابات يک اتفاق نيست، بلکه يک فرآيند است.  اميدوارم اقاي رضايي با اعلام نامزدي به رقابتي شدن انتخابات ياري رساند.