خرید شال اقدام به خودکشی دختر دانشجو در خوابگاه تهران

شب گذشته يكي از دختران دانشجوي دانشگاه تهران با سقوط از بالكن اتاق خود در خوابگاه اين دانشگاه ، اقدام به خودكشي كرد.

به گزارش خبرنگار ”ايلنا“، در حدود ساعت 10 شب گذشته، دانشجويي خود را از طبقه چهارم ساختمان 72 خوابگاه شهيد چمران دانشگاه تهران پرتاب و به اين ترتيب اقدام به خودكشي كرد.
بر اساس اظهارات شاهدان عيني، اين دختر كه (س-ر) نام دارد از دانشجويان كرد دانشگاه است.
به گفته شاهدان حادثه او مدتي قبل از وقوع حادثه خود را در اتاق حبس كرده بود و پس از وقوع حادثه مسوولان تاسيسات خوابگاه با گشودن قفل در اتاق پي به نحوه خودكشي اين دختر بردند. 
اگرچه خودكشي اين دانشجوي سال اول رشته علوم اجتماعي دانشگاه تهران منجر به مرگ نشد اما شاهدان مي‌گويند اين فرد از ناحيه دو دست به شدت دچار آسيب ديدگي شده و در حال حاضر در بيمارستان به‌سر مي‌برد.

مسوولان بيمارستان حال عمومي (س-ر) را خوب گزارش كرده‌اند اما اين دختر هنوز حاضر نشده در رابطه با انگيزه خودكشي خود با كسي صحبت كند.