خرید شال آناليزور تيم ملي واليبال ايتاليا در ايران

پائولو گاردينه‌ري براي برگزاري يك دوره كلاس پيشرفته آناليزوري واليبال به ايران مي‌آيد.

به گزارش فارس، گاردينه‌ري كه در زمان حضور پارك كي‌وون سرمربي كره‌اي تيم ايران به عنوان آناليزور فعاليت مي‌كرد، موافقت خود را با برگزاري يك كلاس آناليز در ايران اعلام كرده است.

فدراسيون واليبال از داوطلبين شركت در اين كلاس خواسته تا پس از كسب موفقيت در آزمون‌هاي زبان انگليسي و كامپيوتر كه روز يكشنبه، سي‌ام فروردين ماه از ساعت 15 در فدراسيون واليبال برگزار مي‌شود در اين كلاس شركت كنند.

قرار است اين كلاس ظرف 2 هفته‌ي آينده برپا شود.