خرید شال گزینش عجیب مسئولان انتخابات در وزارت کشور

اخیرا گزارشاتی از برخی کارکنان وزارت کشور رسیده است که بر
اساس آنها از کسانی خارج از وزارت کشور برای اجرای انتخابات ریاست جهوری
دهم دعوت شده است.

محمد مهدی شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: مطابق روال مرسوم در انتخابات  گذشته، وزارت کشور، دعوت نامه‌هایی را برای کارکنان خود می فرستاد و از آنها می‌خواست تا برای اجرای انتخابات با این وزارت خانه همکاری کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: اما اخیرا گزارشاتی از برخی کارکنان وزارت کشور به دست من رسیده است که بر اساس آنها از کسانی خارج از وزارت کشور برای اجرای انتخابات ریاست جهوری دهم دعوت شده است.

شهریاری با بیان اینکه این موضوع به شدت سلامت انتخابات آتی را به خطر می‌اندازد، افزود:  این اخبار نگران کننده است و درصدد بررسی صحت و سقم چنین اخباری هستم و در صورت اثبات این مساله حتما از وزیر کشور سوال خواهیم کرد و از او خواهیم خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.