خرید شال تکذیب دیدار هاشمی با میرحسین

پیرو انتشار اخباری مبنی بر دیدار محسن هاشمی با میرحسین موسوی در برخی سایتهای حامی دولت وی با انتشار تکذیبیه‏ای توضیح داد: متأسفانه طی چند روز گذشته چند سایت اینترنتی و چند روزنامه با اهداف خاص سیاسی،‌ خبری از دیدار اینجانب با آقای مهندس میرحسین موسوی نقل کرده‌اند و با این که تکذیبیه آن خبر را برای همه آنان فرستادم، اما به خاطر همان سیاست خاص از درج آن پرهیز می‌کنند و همین باعث تکرار چاپ این خبر دروغ در برخی از رسانه‌ها شده است.

اما واقعیت مطلب این است که هرچند دیدار با بزرگانی مثل مهندس میرحسین موسوی که برای پیروزی، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی زحمات فراوان کشیده‌اند، برای من باعث افتخار است، اما این خبر ساخته و پرداخته آن سایت‌هاست و با اهداف سیاسی و تخریب تنظیم شده است و موضوع دیدار و مسائل مطرح شده در آن کذب بوده و تکذیب می‌گردد.