خرید شال تعویق یک هفته‏ای تعطیلات ماهانه مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تعطیلات سپری شده ماه فروردین، با تاخیر به تعطیلات ماهانه می روند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس هر ماه به مدت یک هفته به منظور سر زدن به حوزه های انتخابیه خود جلسه علنی ندارند و بر این اساس با توجه به تعطیلات نوروزی ، این تعطیلات با یک هفته تاخیر آغاز می شود.

بر این اساس، جلسات علنی مجلس در هفته آینده نیز برقرار است و از روز 12 اردیبهشت به مدت یک هفته نمایندگان به تعطیلات خواهند رفت.