خرید شال نان،روغن و قند وشكر گران مي‌شود

رسول مژده شفق معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به تدوين استراتژي 3 گانه براي اصلاح الگوي مصرف، خبر داد: اصلاح قيمت و توزيع 7 قلم کالاي اساسي در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش مهر ، معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: در حال حاضر دولت در کالاهاي مهمي نظير آرد، نان و گندم، شير خانوار، روغن نباتي و قند و شکر يارانه مي پردازد که قرار بر اين است دولت متناسب با جايگاه، ضريب اهميت و تاثيرگذاري آنها در سبد خانوار و هزينه مردم، برنامه اصلاح قيمت و توزيع را اجرا کند.

وي افزود: با توجه به اينکه دولت در راستاي تامين بخشي از روغن نباتي و قند و شکر مورد نياز مردم به ترتيب معادل 450 هزار تن و 600 هزار تن در سال، يارانه کلاني مي پردازد، قرار بر اين است که با اصلاح قيمت، اين يارانه ها به صورت هدفمند اختصاص يابد.

معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به حذف کالابرگ برنج از کالاهاي تحت حمايت دولت در سال گذشته تصريح کرد: تا قبل از اين موضوع، سالانه 2 کالابرگ به برنج اختصاص مي يافت که از سرانه 40 کيلوگرمي مصرف مردم، 6 کيلو را تامين مي کرد، بنابراين حذف آن تاثير چنداني نداشت، اما در مقابل حجم زيادي يارانه آزاد شد.

مژده شفق گفت: يارانه آزاد شده از بابت حذف کالابرگ برنج، هم اکنون صرف توزيع 2 ميليون تن شير مدارس مي شود؛ به اين معنا که در گذشته تنها يک ميليون تن شير مدارس توزيع مي شد اما هم اکنون به 2 ميليون تن افزايش يافته است.

وي افزود: همچنين توزيع نان غني شده در مدارس نيز به اين طرح اضافه شده است که به نظر مي رسد چاشني يک وعده غذاي کامل به دانش آموزان ارائه مي شود تا به سلامت آنها کمک کند، اين نان ترکيبي از ويتامينها است.

به گفته معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، اين بهترين روش اصلاح الگوي مصرف و استفاده بهينه از منابع است.

مژده شفق گفت: با اصلاح قيمت بسياري از کالاهايي که در گذشته سيستم سهميه بندي و استفاده از يارانه ها را داشت، نه تنها خللي در نياز خانوارها بوجود نيامد بلکه مصرف نيز کاهش يافت. نمونه آخر اين امر پودر شوينده است که در گذشته به دليل يارانه اي بودن اين محصول، مصرف بهينه نبود.

وي اضافه كرد: قبل از اصلاح قيمت پودر شوينده، سالانه 400 هزار تن توليد و عرضه در کشور صورت مي گرفت، ولي از تيرماه سال گذشته که قيمت پودر آزاد شد، در مقايسه با مدت مشابه نزديک به 10 تا 15 درصد کاهش عرضه صورت گرفت.

مژده شفق گفت: با اين اصلاح، کمبودي در بازار احساس نمي شد که به نظر مي رسد دليل آن، مصرف بهينه و جلوگيري از قاچاق به کشورهاي همسايه بود.

معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اظهار داشت: قاچاق پودر شوينده به خارج از کشور سبب به هدررفتن منابع ملي و بودجه دولت شده بود؛ به نحوي که هفته اول بعد از آزادسازي پودر به دليل بالارفتن قيمت، سير برگشت پودرهاي قاچاق شده به افغانستان و پاکستان به داخل کشور سرعت گرفت، اما با تمهيدات وزارت بازرگاني و توليدکنندگان ساماندهي شد.

وي افزود: هم اکنون پودر شوينده 350 توماني سابق، به قيمت 500 تومان عرضه مي شود ولي يارانه هاي آن به صورت هدفمند در جاي ديگري هزينه مي شود، ضمن اينکه هم اکنون ظرفيتهاي خالي تا 700 هزار تن آماده توليد صادراتي و رقابتي هستند. علاوه بر آن، رقابت در داخل نيز شروع شده است و همه به دنبال کسب سهم بازار بيشتري هستند.

مژده شفق گفت: در حقيقت وزارت بازرگاني بخشي از اين يارانه ها را در جهت اصلاح الگوي مصرف به کار مي گيرد و سعي دارد که با سه استراتژي مديريت قيمت، هدفمند کردن يارانه ها و اصلاح نظام توزيع و قيمت به مردم اين توان را بدهد که در جهت حفظ منافع خود خريد کنند.