خرید شال مایلی‏کهن اخراج شد

سرمربي تيم ملي كه هدايت سايپا را بر عهده دارد از سوي داور از روي نميكت اخراج شد.

به گزارش فارس، هدايت مببيني داور مسابقه سايپا و ابومسلم در دقيقه 67 محمد مايلي كهن را به دليل اعتراض شديد به داوري اخراج كرد. مايلي كهن هفته گذشته به عنوان سرمربي تيم ملي انتخاب شد.

حسين كعبي هم در دقيقه 57 به دليل يك خطاي غير ورزشي از سوي داور كارت قزمز دريافت كرد و از ميدان اخراج شد و مايلي كهن از اين لحظه به داور اعتراض هاي شديدي داشت.
اين مسابقه تا دقيقه 75 با نتيجه مساوي بدون گل در جريان است.