خرید شال كاوه: نمي‌توانيم از رضا يزداني صرف‌نظر كنيم

مربي تيم ملي كشتي آزاد گفت: نمي توانيم از سرمايه اي چون رضا يزداني به دليل غيبت در اردوي تيم ملي براي هميشه صرف نظر كنيم.

محسن كاوه در گفت و گو با فارس اظهار داشت: رضا يزداني يكي از سرمايه هاي كشتي ايران است. زماني كه او در تمرين تيم ملي حاضر نشد، نامه اي به فدراسيون كشتي زديم و نام او از فهرست اردونشينان مسابقات قهرماني آسيا خارج شد. او به تايلند نمي رود؛ ولي اين دليلي نمي شود كه از چنين سرمايه اي صرف نظر كنيم. برنامه ما اين است كه تمام كشتي گيران خود را حفظ كنيم.

وي خاطر نشان ساخت: نمي توانيم به اين دليل كه يزداني در اردوي آسيايي حاضر نشد او را براي هميشه كنار بگذاريم. يزداني را مي خواهيم تا در تمرين تيم ملي، به آمادگي مطلوب دست پيدا كند. در عين حال بايد اين را هم در نظر گرفت كه لازمه قهرمان شدن و كسب موفقيت ها،‌ تمرين منظم و تحمل سختي هاي زيادي است.

سرمربي سابق تيم ملي كشتي آزاد در مورد زمان بازگشت يزداني به اردوي تيم ملي تاكيد كرد: اين كه يزداني در فدراسيون كشتي حاضر شده و با يزداني خرم صحبت كرده، يك حركت خوب است. او نامه اي نوشته كه ما هنوز آن را نديده ايم؛ اما به هر حال بايد در اردو حاضر شده و تمرين خوبي را پشت سر بگذارد. بايد در سيستم اردويي ما قرار بگيرد. اگر رضا يزداني قدر خودش را بداند ساليان سال مي تواند مدال بگيرد.