خرید شال حاشيه ديدار پاس همدان – صباي قم

حميد رضا حاج بابايي به همراه استاندار همدان در ورزشگاه قدس بازي را از نزديك تماشاگر هستند.

به گزارش فارس، حميد رضا حاج بابايي؛‌ عضو هيات رئيسه مجلس و مرادي استاندار همدان در ورزشگاه حضور دارند و بازي را از نزديك تماشاگر هستند.

*برخي از ارگان‌هاي دولتي استان همدان با نصب پلاكاردهايي در جهت حمايت از تيم پاس در ورزشگاه نصب شده و تمامي آنها خواستار ماندن اين تيم در همدان هستند.

*10 دقيقه قبل از شروع بازي سكوهاي ورزشگاه قدس خالي بود كه به يك باره مملو از تماشاگر شد.

* شيث رضايي و فريدون فضلي در تركيب صبا حضور ندارند.