خرید شال حاشيه ديدار برق شيراز و ذوب آهن

سرمربي سابق تيم فوتبال ذوب آهن براي استقبال از نماينده اصفهان در شيراز دسته گلي را به محل اسكان ذوب آهني ها فرستاد.

به گزارش فارس، شب گذشته قرار بود رسول كربكندي سرمربي فعلي برق شيراز براي خوش آمد گويي به تيم سابق خود به محل اقامت تيم ذوب آهن برود، اما از اين كار منصرف شد و با فرستادن دسته گلي به هتل محل اقامت ذوب آهن، به بازيكنان تيم سابق خود خوش آمد گفت.

* بازيكنان و اعضاي كادر فني ذوب آهن براي احترام به سرمربي سابق اين تيم به سمت نيمكت برق شيراز رفتند و براي حضور در ميدان از كربكندي رخصت خواستند.

* قبل از شروع مسابقه رسول كربكندي و منصور ابراهيم زاده به گرمي يكديگر را در آغوش گرفتند و با يكديگر صحبت كردند. ابراهيم زاده در سال‌هاي گذشته به عنوان دستيار كربكندي، وي را در ذوب آهن همراهي مي‌كرده است.

*درب‌هاي ورزشگاه حافظيه شيراز از ساعت 16به روي هواداران باز شده و هواداران 2 تيم وارد ورزشگاه شده‌اند.حدود 1500 هوادار شيرازي از نزديك شاهد اين ديدار هستند و استقبال كم هواداران باعث كم شدن جذابيت اين مسابقه شده است.

*حدود 60 نفر از هواداران تيم ذوب آهن براي تشويق تيم خود از اصفهان همراه اين تيم به شيراز آمده‌اند.هواداران تيم ذوب آهن پرچم بزرگي به رنگ سبز شطرنجي روي سكوهاي ورزشگاه حافظيه پهن كرده‌اند.

*جايگاه نامناسب خبرنگاران باعث اعتراض خبرنگاران به مسئولان برگزاري مسابقه شد و اصحاب رسانه به دليل نامناسب بودن جايگاه خبرنگاران به مسئولان ورزشگاه اعتراض كردند.

*مصطفي اعتمادي، ناظر اين ديدار قبل از شروع مسابقه با منصور ابراهيم زاده احوالپرسي كرد.

* در حالي كه برق از ذوب آهن عقب بود هواداران ناراحت شيرازي با سردادن شعار عليه سعيد مظفري زاده اين داور را اصفهاني خواندند و وي را به تباني با تيم اصفهاني متهم كردند.

* در جريان بازي رسول كربكندي به شدت به داور به دليل وقت كشي بازيكنان ذوب آهن معترض بود.

* هواداران برق شيراز بارها در جريان بازي به خلعتبري و فرهادي، بازيكنان ذوب آهن فحاشي كردند.

* پس از پايان بازي و مسجل شدن سقوط برق شيراز بازيكنان اين تيم ناي بلند شدن از زمين را نداشتند. حتي شماري از آنها مثل ستار زارع و مهدي كريميان گريه كردند.