خرید شال ثبت هر ساعت 13 طلاق و 100 ازدواج

بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور در سال گذشته روزانه 302 طلاق در کشور به ثبت رسیده است که بر این اساس هر ساعت حدود 13 جدایی در کشور به ثبت رسید.به نوشته سرمايه، با در نظر گرفتن 100 عقد ازدواج در هرساعت می توان نتیجه گرفت 13 درصد از ازدواج های ثبت شده در هر ساعت به طلاق می انجامد. به گفته سعید عبودی معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور در سال 87 تعداد 110 هزار و 510 رویداد طلاق در کشور ثبت شده است که بیشترین طلاق رخ داده در بین مردان با سن 25 تا 29 سال و بیشترین طلاق در بین زنان 20 تا 24 سال بوده است.» همچنین در این سال یک میلیون و 300 هزار و 166 رویداد ولادت ثبت شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه خود 13 هزار و 405 رویداد افزایش یافته و این نشان از رشد یک درصدی ولادت در سال گذشته دارد و می توان گفت حدود سه هزار و 562 نفر در هر روز و هر ساعت 148 نوزاد متولد شده اند. بر اساس اعلام معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور 23/97 درصد ولادت ها در سال 87 در مهلت قانونی ثبت شده است که ثبت ولادت در مهلت قانونی نسبت به مدت مشابه 6/5 درصد افزایش داشته است. عبودی در گفت وگو با فارس درباره نسبت دخترها به پسرها در سال گذشته گفته است: «در سال گذشته به ازای هر 105 پسر 100 دختر متولد شده است.»417 هزار و 798 رویداد فوت در سال گذشته ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه پنج هزار و 62 رویداد افزایش و رشد 2/1 درصدی را در این زمینه داشته است پس می توان نتیجه گرفت میزان مرگ روزانه در سال 87 رقمی معادل هزار و 144 نفر است و هر ساعت 48 تن از دنیا می روند.
به گفته معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور، 78/6 درصد رشد ثبت قانونی نسبت به مدت مشابه در سال 86 داشته ایم.
عبودی معتقد است: «رشد میزان ثبت ولادت و فوت در مدت قانونی به دلیل اجرای طرح پوشش ثبت وقایع حیاتی با همکاری شبکه گسترده ثبت یاران که عبارتند از ماماها، مسوولان دهیاری ها، مسوولان خانه بهداشت، مسوولان گورستان ها، پزشکی قانونی و مسوولان بیمارستان ها با ثبت احوال بوده است.»او درباره میزان وقایع ازدواج در سال 87 می گوید: «881 هزار و 592 واقعه ازدواج در سال گذشته به ثبت رسیده است که بیشترین ازدواج در مردان در سن 20تا 24 سالگی و در زنان نیز همین سن را تشکیل داده است.» براین اساس می توان میزان ازدواج در ایران را دو هزار و 415 مورد و 100 ازدواج در هر ساعت دانست که 6/42 درصد مردان ازدواج کرده در سن 20 تا 24 ساله و 36 درصد زنان ازدواج کرده بین 20 تا 24 سال بوده است.