خرید شال تصادف 12 خودرو در جاده ساری

دوازده دستگاه خودرو امروز در جاده نكا به ساری با هم برخورد کردند.

به گزارش واحد مركزی خبر، علت این حادثه ، رعایت نشدن قوانین رانندگی توسط راننده كامیون ولوو بوده است.

در این تصادف سنگین 4 تن از سرنشینان خودروها راهی بیمارستان شدند و به 7 خودرو سواری نیز خسارت وارد شد .

ستوان قاسمی كارشناس تصادفات پلیس راه ساری سرعت زیاد، توجه نكردن به مقررات ، رعایت نكردن فاصله و نقص فنی در كامیون را دلایل بروز این حادثه اعلام كرد.