خرید شال به عنوان رئيس كميته داوران كوراش جهان ديگر يك ايراني نيستم!

رئيس كميته داوران فدراسيون جهاني كوراش گفت: شوراي برون مرزي و فدراسيون جودو هيچ مخالفتي براي شركت مينوكده در مسابقات ازبكستان نداشت.

رضا نصيرنژاد در گفت و گو با فارس اظهار داشت: با صدور مجوز شوراي برون مرزي سازمان تربيت بدني مينوكده راهي مسابقات بين المللي ازبكستان شده است و فدراسيون جودو نيز مخالفتي با سفر ايشان نداشت.

وي تاكيد كرد: فدراسيون ايران بايد بداند كه بنده به عنوان رئيس كميته داوران كوراش جهان ديگر يك ايراني نيستم و داوران را بر اساس رده بندي و امتيازات جهاني انتخاب مي كنم. مينوكده نيز از جمله داوراني است كه بيشترين امتياز جهاني را در اختيار دارد؛ بنابراين به همراه يازده تن ديگر از آسيا براي قضاوت در جام ترمز ازبكستان انتخاب شد. اگر مشكلي براي اعزام و قضاوت اين داور وجود داشت بايد به اطلاع من مي رسيد.

نصيرنژاد خاطرنشان كرد: در رده بندي داوران كوراش جهان مينوكده بالاترين امتياز را دارد؛ بنابراين نه تنها براي كوراش ازبكستان بلكه براي مسابقات هنرهاي رزمي تايلند و رقابت هاي داخل سالن ويتنام نيز دعوت شده است.

وي در پاسخ به اينكه خبرها حاكي از شكايت مينوكده به فدراسيون جهاني جودو به خاطر عزل از سمت هاي ايران(قضاوت ديدار رژيم اشغالگر) اظهار داشت: بعيد مي دانم كه چنين اتفاقي افتاده باشد اگر شكايتي صورت گرفته بود مشكلات فراواني براي فدراسيون جودو به وجود مي آمد و هيچ شخصي نمي توانست تبعات بين المللي آن را رفع كند.