خرید شال چقدر مي‌گيريد آشتي كنيد؟

معضل جديدي كه اين روزها گريبان كاراته كشورمان را گرفته، قهرهاي ملي‌پوشان در آستانه مسابقات بزرگ آن هم به بهانه پرداخت نشدن حقوق و پاداش است.

به نوشته جام جم، البته هيچ كس منكر پرداخت بموقع حقوق ورزشكاران نيست؛ چرا كه حقوق ورزشكار حكم مزد كارگر را دارد و بايد قبل از خشك شدن عرق جبين پرداخت شود. اما اين كه بعضي ملي‌پوشان از اين موضوع سوءاستفاده مي‌كنند و منافع شخصي را به منافع ملي ترجيح مي‌دهند، معضل جديدي است كه متاسفانه كاراته علاوه بر مشكلات حال حاضر خود با آن نيز دست به گريبان است.

اگر نظري بر تاريخچه كوتاه اين عمل ناپسند در فدراسيون كاراته بيندازيم مي‌توان از جاسم ويشگاهي به عنوان آغازگر آن ياد كرد. ويشگاهي يك ماه پيش از مسابقات جهاني ژاپن (همان مسابقاتي كه به گفته كارشناسان مجرب كاراته بهترين تيم تاريخ كاراته ايران راهي آن شد تا بدترين نتيجه تاريخ كاراته ايران را به دست آورد)‌ درست بعد از اين كه در وزن 75 فيكس شد، اعلام كرد كه به علت وجود مشكلات اقتصادي قادر به همراهي تيم ملي نيست.

لذا مسوولان وقت فدراسيون كاراته به گمان اين كه با رفتن ويشگاهي طلاي مسلم مسابقات جهاني را نيز از كف خواهند داد با پرداخت 15 ميليون تومان ناقابل او را با تيم ملي آشتي دادند تا با اين عمل نسنجيده موج نارضايتي در اردوي تيم ملي راه بيفتد.

البته ويشگاهي منكر اين قضيه است و ادعا مي‌كند 2 ماه قبل از مسابقات جهاني و البته پيش از مصدوميتش به مسوولان فدراسيون اطلاع داده است كه نمي‌خواهد با ذهني آغشته با مشكلات شخصي راهي مسابقات جهاني شود: