خرید شال نتایج كارتينگ ۱۳۵ سى سى

نخستين دوره رقابت هاى اتومبيلرانى در رشته كارتينگ قهرمانى كشور با موتور ۱۲۵ سى سى روز جمعه در پيست مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار شد.

در اين دوره حسن درگاهى، اكبر خرمى و محمديار شعبانلو اول تا سوم شدند.