خرید شال ناجا: طرح امنيت اجتماعي وظيفه ذاتي ماست

سردار محمدي‌فر طرح امنيت اجتماعي را وظيفه ذاتي نيروي انتظامي عنوان كرد.

به گزارش فارس، سردار محمدي‌فر معاون پارلماني نيروي انتظامي در حاشيه جلسه صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال موضوع مقابله با مواد فروشان محلات را در غالب طرح انضباط اجتماعي پيگيري كرده و مي‌كنيم.

وي ادامه داد: طرح امنيت اجتماعي كار ذاتي نيروي انتظامي است و ما متناسب با هنجارشكني‌ها در جامعه در غالب طرح‌هاي مختلف اولويت‌بندي كرده و با اين هنجارشكني‌ها برخورد مي‌كنيم.

سردار محمدي‌فر تصريح كرد: در طرح امنيت اجتماعي مبارزه با اراذل و اوباش مورد توجه بود كه برخورد شد و موجب تعديل اين هنجارشكني گرديد و در طرح انضباط اجتماعي مبارزه با مواد فروشان محله‌ها را پليس تهران بزرگ پيگيري و برخورد مي‌كند.

معاون پارلماني ناجا در عين حال تصريح كرد: در شهرستان‌ها اين طرح متناسب با شرايط پيگيري مي‌شود.

وي در پايان خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي در غالب اين طرح‌ها به دنبال هدفمند كردن رفتارها منجمله رفتارهاي شهري است.