خرید شال معضل روته مولر 450 هزار دلاري

«روي او هم به عنوان يکي از گزينه ها فکر مي کنم، اگر مايلي کهن روته مولر را نخواهد، اگر پيرواني او را نپذيرد، پرداخت غرامت 450 هزار دلاري…»

به نوشته اعتماد، حضور يا عدم حضور روته مولر در کادر فني جديد تيم ملي يکي از دغدغه هاي بزرگ مسوولان فدراسيون فوتبال شده و تصميم گيري در مورد او بسيار سخت است. روته مولر که چهار ماه پيش با اصرار شديد علي دايي و امضاي قراردادي 450 هزار دلاري به عنوان دستيار سرمربي معزول تيم ملي به ايران آمد پس از برکناري دايي ديگر جايي روي نيمکت تيم ملي ندارد و مايلي کهن (به عنوان سرمربي جديد تيم ملي) او را نمي خواهد.

پيرمرد 65ساله آلماني حالا يک مهره روي دست مانده براي فدراسيون فوتبال است و با توجه به اينکه تنها سه ماه از قرارداد يک ساله او مي گذرد، کفاشيان (رئيس فدراسيون فوتبال) نمي تواند در مورد او تصميم گيري کند. در خصوص ادامه فعاليت روته مولر در فدراسيون ورزشي شايعات و صحبت هاي زيادي شنيده مي شود.

برخي منتظر تصميم انقلابي محمد مايلي کهن و حضور مولر آلماني در کادر تيم ملي هستند. از طرف ديگر کفاشيان تصميم دارد از مولر در تيم هاي مختلف پايه فوتبال و حتي بانوان استفاده کند اما اعمال چنين تصميمي آسان نيست.

مربي آلماني بلاتکليف تيم ملي فوتبال ايران که اين روزها براي عمل جراحي دست به آلمان سفر کرده است تصميم دارد هرچه زودتر دوره درمان خود را تکميل کند و به ايران بازگردد تا با مذاکره رودررو با مايلي کهن وضعيت نامعلومش را مشخص کند.

مولر که تاکنون هيچ ملاقاتي با مايلي کهن نداشته است، مي گويد؛ «با هم کلام شدن با ايشان مي توانم فرصت آشنايي کامل را بيابم. روشن است مادامي که با وي و مقامات فدراسيون فوتبال صحبت نکنم نمي توانم در مورد آينده حرفي بزنم.»

روته مولر در مورد شايعات همکاري يا عدم همکاري خود با مايلي کهن اعتقاد دارد اين حرف ها فقط در حد شايعه است و ادامه همکاري ها با فدراسيون فوتبال ايران در رده يي غير از تيم بزرگسالان به مذاکره با فدراسيون و سرمربي جديد تيم ايران بستگي دارد.

به اعتقاد برخي کارشناسان فوتبال مدرس آلماني کارايي لازم را در کادر فني تيم ملي نداشته است و حضور او در تيم هاي پايه نتايج بهتري دربر خواهد داشت. اما اگر مايلي کهن و غلام پيرواني، مولر را نخواهند فدراسيون بايد 450 هزار دلار غرامت او را پرداخت و او را برکنار کند.