خرید شال رسوايي اخلاقي مدافع رئال مادريد

مرد آندولوسي رئال مادريد با رسوايي اخلاقي اخيرش، خود و تيمش را با چالشي جدي مواجه كرده است.

به گزارش فارس و به نقل از ماركا، تصاويري از سرخيو راموس مدافع كليدي تيم فوتبال رئال مادريد در كنار مدل اول سالامانكا، آمايا پدروسا منتشر شده كه نشان مي دهد وي آنچنان كه ادعا مي كند به زندگي با همسرش پايبند نيست.

شكايت روزا؛ همسر راموس مي تواند وي را به دردسر بيندازد. احتمال مي رود رابطه راموس با مدل اول شهر سالامانكا به چند سال قبل برگردد كه اگر اين موضوع در دادگاه ثابت شود بايد غرامت سنگيني به همسر جديدش بپردازد.

مشكل روحي راموس باعث شده وي از مربي خود در رئال مادريد درخواست مرخصي كند.