خرید شال رحیمی و توکلی به دنبال پست

نشست انتخابی فدراسیون جهانی هندبال IHF خردادماه سال جاری در حالی در مصر برگزار می شود که برای اولین بار دو نماینده ایران نامزد احراز پست های بین المللی شده اند.

به گزارش مهر، اجلاس جهانی فدراسیون بین المللی هندبال IHF به منظور انتخاب 37 پست جهانی شامل رئیس، دبیر، چهار نایب رئیس و ریاست کمیته های مختلف خردادماه سال جاری در قاهره مصر برگزار می شود که برای نخستین بار فدراسیون هندبال کشورمان دو نماینده خود را برای احراز پست های جهانی به این مجمع معرفی کرده است.

داود توکلی رئیس کمیته داوران هندبال آسیا بدنبال انتخاب مجدد در این پست ( مجمع انتخاباتی کنفدراسیون هندبال آسیا، اسفند ماه سال 87- کویت) و تنها عضو ایرانی حاضر در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی برای اولین بار کاندیدا احراز پست ریاست کمیته داوران فدراسیون جهانی هندبال شده است.

همچنین علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان و نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا برای اولین بار کاندیدا احراز پست ریاست کمیته قضایی فدراسیون جهانی شده است.