خرید شال دهقان: برخی رسانه‏ها با شیطنت در خصوص 90 خبر می‏زنند

سخنگوي فراكسيون ورزش گفت: متاسفانه برخي از رسانه ها با شيطنت به گونه‌اي خبر منتشر مي‌كنندكه گويي در برنامه نود تخريب صورت گرفته است.

به گزارش ايسنا، عليرضا دهقان، در واكنش به مصاحبه يكي از اعضاي كميته تربيت بدني مبني بر لزوم نقد منصفانه در برنامه نود گفت: مجلس مخالف نقد نيست، اما مخالف تخريب است.

وي ضمن تقدير از دست اندركاران برنامه ورزش نود گفت: اين برنامه در جهت اعتلاي فوتبال كشور است و فضاي نقد در آن با حضور كار شناسان خبره فوتبال كمك كننده به اين رشته ورزش است.

وي در پايان در راستاي انتخاب مايلي كهن به عنوان مربي تيم ملي ابراز عقيده كرد: بايد از مربيان داخلي و ملي كه با كمترين امكانات وارد صحنه مي‌شوند، حمايت كرد.