خرید شال حجازي: وارد بحث تباني نمي‌شوم

سرمربي اسبق تيم فوتبال استقلال تهران گفت: تباني بين دو باشگاه استقلال اهواز و تهران بحثي كودكانه است و وارد اين بحث نخواهم شد.

ناصر حجازي در گفت و گو با فارس در مورد تباني بين دو باشگاه استقلال تهران و استقلال اهواز اظهار داشت: به عقيده من اين بحث بچگانه است و از آنجايي كه به من مربوط نمي شود وارد آن نمي شوم.

سرمربي اسبق استقلال در مورد انتخاب سرمربي تيم ملي و اينكه وعده داده بود ناگفته هايش را از اين انتخاب بر زبان بياورد؛ گفت: قرار است روز جمعه در يك برنامه زنده تلويزيوني حرف هايم را بزنم. با توجه به اينكه مخاطبان تلويزيون ميليوني هستند ترجيح مي دهم در آن برنامه صحبت كنم اما اين را مي گويم كه من همواره خلاف جريان آب شنا مي كنم و دوست ندارم در مسير آب باشم زيرا فقط ماهي هاي مرده در مسير آب قرار مي گيرند.

گفتني است حجازي پيش از اين اعلام كرده بود مسئولان فدراسيون فوتبال از كسبه محل براي انتخاب سرمربي تيم ملي نظر خواهي كردند اما نظر او را نخواسته اند.