خرید شال به جهنم خوش آمديد!

نسخه جديد «پاريس- روبه» يكى از مشهورترين و قديمى ترين مسابقات دوچرخه سوارى جهان كه احتمالاً سخت ترين آنها نيز هست، امروز در فرانسه برگزار مى شود و اين فرصتى خوب براى تام بونن است تا با رسيدن به سومين قهرمانى اش در اين پيكارها حضور ضعيفش در ساير رقابت هاى كلاسيك «يكروزه» اين فصل را جبران كند.

به نوشته ایران، يك گروه پرشمار از تيم معروف كوييك استپ براى حمايت از بونن طى مسير ۲۵۹ كيلومترى و بشدت ناهموار اين رقابت حاضرند اما اين بلژيكى مشهور كه در سال هاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ در اين رقابت ها اول شده، نه كاملاً مصون از اتفاقات احتمالى بد نشان مى دهد و نه شمار رقباى قوى براى او اندك است. بر روى «پاريس- روبه» كه در مسير و خيابان هايى سنگفرشى و پرفراز و نشيب برگزار مى شود، القاب زيادى گذاشته اند اما «جهنم شمال» بامسماترين آنها است.

براى تمامى شركت كنندگان مسابقه امسال نيز كه اولين ركابزن چينى حاضر در اين تورنمنت را دربرمى گيرد، رقابت امروز بسيار سخت و نفسگير خواهد بود و رنجى كه طى مسير خواهند برد، بزودى از يادشان نخواهد رفت. طى مسير حداقل ۲۵ قسمت توأم با سنگفرش و سرشار از سنگ و شن وجود دارد و بنابراين عبور از آنها مهارت هاى ويژه اى را مى طلبد.

در اين رقابت ها سقوط هاى توأم با جراحت و خونريزى بر روى سنگلاخ و تركيدن لاستيك دوچرخه ها امرى مرسوم است و بدى آب و هوا و ريزش باران كه در اين موقع از سال در اوج بى ثباتى هواى بهار كاملاً متداول است، مشكلات را افزون مى سازد. به خاطر همه اين مسائل است كه سال پيش از ۱۹۸ ركابزن حاضر در تور تقريباً نيمى نتوانستند به خط پايان برسند.
قصابخانه!

براى بونن كه از برترين ركابزنان ،۷ ۸ سال اخير جهان بوده، به رغم شهرت منفى «پاريس- روبه»، اين مسابقه مهم ترين رقابت يك روزه سال به حساب مى آيد اما برنار هينو ركابزن معروف و فرانسوى اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۸۰ جهان در مورد پاريس- روبه ديدگاه و اعتقادى صريح تر و منفى تر دارد. او كه ۵ بار توردوفرانس يعنى مشهورترين مسابقه دوچرخه سوارى جهان را برد و در سال ۸۱ در «پاريس- روبه» هم قهرمان شد، مى گويد: «اين يك رقابت دوچرخه سوارى نيست، بلكه يك قصابخانه و محل سقوط و كشتار آدم ها است!»

از سال ۲۰۰۲ كه يوهان موسيو هموطن آشناى بونن سومين قهرمانى اش را در روبه جشن گرفت و زودتر از بقيه به نقطه پايانى مسابقه (ولودروم شهر روبه) رسيد، بونن مى تواند اولين كسى باشد كه در اين پيكار سه بار بر سكوى نخست مى ايستد. او هفته پيش در تور فلاندرز تسليم استراتژى مبارزاتى فيليپو پوتزاتو ايتاليايى و از كسب عنوان اولى در آنجا محروم شد و در نتيجه از قهرمانى در «پاريس- روبه» به قصد جبران آن رويداد بسيار استقبال مى كند.

استين دى وولدر (كه در فلاندرز اول شد) و سيلون شاوانل فرانسوى ديگر اعضاى تيم كوييك استپ نيز امروز در صحنه به قصد حمايت از بونن حاضرند اما رقباى اين تيم هم بيكار ننشسته و طرح هاى مبارزاتى متنوعى را ريخته اند، درك دمول كه در سال ۱۹۸۸ پيروزى دور از انتظارى در پاريس- روبه داشت و اينك سرپرست تيم استانا است و شيوه مبارزاتى و تاكتيك اين تيم را براى مبارزه امروز طراحى كرده است، مى گويد: «هدف آنها (تيم كوييك استپ) اين است كه مسابقه را كنترل و اداره كنند و كارى كه ما بايد در تقابل با اين سيستم انجام بدهيم، حركت تهاجمى و وادار كردن آنها به دفاع است. در غير اين صورت مجبور خواهيم بود كه صرفاً به عنوان دنباله روهاى آنان عمل كنيم و در پى بونن و يارانش بياييم و آن موقع كار بسيار سخت خواهد شد.»

كمك هاى جنبى
در اين ميان، برخى موارد جنبى مى توانند به نفع بونن كار كنند؛ استوارت او گريدى ركابزن استراليايى فاتح دوره ۲۰۰۷ اين پيكارها، اين بار غايب است و اله ساندرو بالان ايتاليايى دارنده مدال طلاى رشته استقامت روى جاده در مسابقات دوچرخه سوارى قهرمانى جهان ۲۰۰۸ (و حائز رتبه سوم «پاريس- روبه» در سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸) نيز همين طور و فابيان كانسلارا ركابزن برجسته سوئيسى و قهرمان سال ۲۰۰۶ اين پيكارها و نايب قهرمان دوره پيش هم كه عضو تيم ساكسو بنك است فرم ايده آلى ندارد. در مورد عملكرد ليف هوسته، ركابزن برجسته تيم سايلنس لوتو نيز ترديدهايى وجود دارد، زيرا با اين كه او سه بار در تور فلاندرز دوم شده، هرگز در «پاريس- روبه» بر سكوى افتخار نايستاده است.

آيا همه اينها بدان معنا نيست كه «جهنم شمال» امسال هم براى بونن بهشت خواهد شد و به او خوشامد خواهد گفت !